Навчання

Підготовка фахівців у КиМУ здійснюється за спеціальностями (набір з 2017 р.)

Основні спеціальностіРівень вищої освіти
БакалаврМагістр
На базі фахової базової вищої освітиНа базі базової вищої освіти з іншої спеціальності

Інститут міжнародних відносин

 • зовнішня політика країн світу;
 • регіональні проблеми міжнародних відносин;
 • інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна
 • міжнародне публічне право;
 • міжнародне приватне право;
 • право Європейського Союзу.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна 2 роки денна/заочна
 • міжнародний бізнес;
 • управління зовнішньоекономічною діяльністю.
4 роки денна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна
 • політичний менеджмент та реклама;
 • політичне і державне управління.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна
 • економіка міжнародного туризму;
 • позиціонування та брендинг в туризмі;
 • бізнес-технології в туристичній діяльності.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна

Економічний факультет

 • економіка підприємства;
 • міжнародна економіка;
 • економічна безпека бізнесу.
4 роки денна
 • менеджмент підприємницької діяльності;
 • менеджмент інвестиційної діяльності;
 • менеджмент організацій і адміністрування;
 • управління проектами;
 • менеджмент у сфері медичних та фармацевтичних послуг.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна 2 роки денна/заочна
 • підприємницька діяльність;
 • біржова діяльність на товарному ринку;
 • організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі.
4 роки денна/заочна
 • фінанси і кредит;
 • страхова справа;
 • банківська справа.
4 роки денна/заочна
 • адміністративний менеджмент;
 • публічне адміністрування;
 • корпоративний менеджмент.
2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна

Інститут лінгвістики та психології

 • переклад правового дискурсу;
 • науково-технічний переклад;
 • переклад мовлення сучасних ЗМІ;
 • економічний переклад і бізнес тематика;
 • переклад у сфері міжнародного туризму, краєзнавства, екскурсій.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна
 • педагогічна психологія;
 • психологія управління;
 • медична психологія і здоров’я;
 • психологія особистісного та професійного розвитку.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна
 • професійна освіта.
2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна
 • англійська мова і зарубіжна література.
2 роки заочна2 роки заочна

Інститут театрального мистецтва

 • акторська майстерність;
 • режисура театру;
 • театрознавство.
4 роки денна

Юридичний інститут

 • публічне право;
 • приватне право;
 • адміністративне та фінансове право.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна

Інститут журналістики, кіно і телебачення

 • аудіовізуальне медіа мистецтво;
 • аудіовізуальне виробництво (режисура кіно і телебачення, операторство);
 • мультимедійне сценічне мистецтво.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна
 • друковані ЗМІ;
 • реклама та PR;
 • тележурналістика;
 • інтернет-журналістика;
 • медіа-бізнес.
4 роки денна/заочна2 роки денна/заочна2 роки денна/заочна

Факультет будівництва та архітектури

 • промислове і цивільне будівництво;
 • комп'ютерне проектування та управління інформаційними технологіями в будівництві;
 • технологія, організація та економіка будівельного виробництва;
 • цивільна інженерія.
4 роки денна/заочна
 • архітектура будівель і споруд;
 • містобудування;
 • реставрація пам’яток архітектури;
 • дизайн архітектурного середовища;
 • ландшафтний дизайн;
 • дизайн інтер’єру.
4,5 роки денна

Факультет інформаційних технологій

 • інтелектуальні системи прийняття рішень;
 • програмне забезпечення та моделювання бізнес-процесів;
 • управління проектами у сфері інформаційних технологій;
 • WEB-дизайн.
4 роки денна/заочна

Медико-фармацевтичний факультет

 • організація роботи аптечних закладів;
 • фармацевтичне виробництво;
 • промислова фармація;
 • управління якістю, стандартизація та безпека лікарських засобів.
4 роки2 роки;
6 років (на базі повної середньої освіти) денна/заочна

Стоматологічний факультет

 • організація та управління лікувально-профілактичною допомогою;
 • стоматологія ортопедична, терапевтична, хірургічна, дитяча, ортодонтія
-5 років (на базі повної середньої освіти) денна-

Коледж Київського міжнародного університету

Основні спеціальностіРівень вищої освіти
Молодший спеціалістБакалавр
На базі 9 класівНа базі 11 класів
3, 5 роки2,5 роки4 роки*
4 роки3 роки4 роки*
3 роки2 роки4 роки*
3 роки2 роки4 роки*
4 роки3 роки4 роки*
3 роки2 роки4 роки*
4 роки3 роки4 роки*
4 роки3 роки4 роки*
* Cкорочений термін навчання на бакалавраті

Підготовка фахівців у киму здійснюється за спеціальностями (набір 2013, 2014, 2015 рр.)

Випускники коледжів, які здобули освіту і отримали диплом молодшого спеціаліста, приймаються на другий або третій курс спорідненого напряму підготовки для здобуття рівня вищої освіти бакалавр відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року №839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста».


Освітня діяльність

Навчальний процес у КиМУ – це структурована система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти певного освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до вимог державних стандартів.

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократичності, безперервності та ступеневості освіти. При цьому він орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та прискореної адаптації в умовах перехідного періоду реформування економіки.

Нормативно-правовою базою організації освітнього процесу в університеті є Закон України "Про вищу освіту", "Положення про організацію освітнього процесу в КиМУ", освітні (освітньо-професійні програми) підготовки фахівців відповідних професійних спрямувань і рівнів вищої освіти.

30 11/2017
12:00
Зустріч