Напрямки наукових досліджень

Наукова діяльність– інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань . Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (Закон України« Про наукову і науково - технічну діяльність»).

Як відомо, наукова робота нарівні з освітнім та виховним процесами є невід’ ємною складовою частиною будь - якого навчального закладу . В Університеті наукова робота здійснюється з перших днів його створення . Теми науково - дослідних робіт кафедр Університету, що зареєстровані в УкрІНТЕІ


Назва роботи: Організаційний механізм залучення інвестицій в економіку України
Керівник роботи: Опаленко А.М., декан економічного факультету, к.е.н., доцент.
Номер державної реєстрації: 0116U005366
Назва роботи: Реформування правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій розбудови правової та соціальної держави
Керівник роботи: Суббот А.І., завідувач кафедри публічно-правових дисциплін, д.ю.н., професор.
Номер державної реєстрації: 0114U003583
Назва роботи: Обгрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на основі рослинної сировини
Керівник роботи: Шостак Л.Г., декан Медико-фармацевтичного факультету, доцент
Номер державної реєстрації: 0115U004255
Назва роботи: Модель сімейного гуртожитку: аналіз сучасних тенденцій
Керівник роботи: Обухов А.В., професор кафедри будівництва та архітектури, к.т.н.
Номер державної реєстрації: 0116U005371
Назва роботи: Міжкультурні аспекти міжмовної комунікативно-прагматичної парадигми в контексті германських, слов’янських мов і світової літератури
Керівник роботи: Нагачевська О.О., директор Інституту лінгвістики та психології, к.філол.н., доцент.
Номер державної реєстрації: 0116U005372
Назва роботи: Євроінтеграційні процеси як складові глобалізованого світу
Керівник роботи: Тіменко І.В., проректор з іноземних мов, к.філол.н., професор.
Номер державної реєстрації: 0108U008609
Назва роботи: Соціально-комунікативні напрями аудіовізуальних та сценічних мистецтв в Україні і світі в контексті сучасних наукових досліджень
Керівник роботи: Іщенко Є.О., к.філол.н., доцент кафедри .
Номер державної реєстрації: 0116U007987