Інтелектуальні ігри - «Єврофест–2012»

Положення про інтелектуальну гру «Єврофест–2012»

Загальні положення

Україна, посилюючи власний імідж у світі як країна з демократичними перетвореннями та європейськими цінностями, культурним минулим і національними традиціями, у підготовці до Євро-2012 виокремлює низку соціальних проблем, на які, перш за все, наражаються діти та молодь, і які мають вирішуватися не лише виходячи з українських реалій, а й за допомогою залучення фахівців і ресурсів інших держав. Крім того, в останні роки ускладнилася ситуація з епідемією ВІЛ/СНІДу та наркоманією; мають місце проблеми стигми та дискримінації як за ознакою статі, так і за національною приналежністю. Багато підлітків зростають в умовах, що не забезпечують їм захист від загрози стати жертвою торгівлі людьми, сексуальної або трудової експлуатації, від легкодоступності алкоголю, хімічних речовин і наркотиків. Соціально-економічні негаразди найболісніше відбиваються на сім'ях з дітьми та жінках.

Згідно з Концепцією національного соціального проекту до Євро-2012 «Давай разом!», згідно з наказом Мінсім'ямолодьспорту від 29.03.2011 № 1114 Управління освіти Житомирської міської ради та Київський міжнародний університет проводить міську інтелектуальну гру в межах міської програми «Обдаровані діти» з метою популяризації здорової та відповідальної поведінки серед молоді, попередження насильства, сексуальної експлуатації та торгівлі людьми, а також боротьби з різними формами дискримінації та ксенофобією.

Завдання міської інтелектуальної гри:
 • пропагування загальнолюдських цінностей, формування у громадян «духу єдиної команди-країни»;
 • формування безпечної поведінки;
 • запобігання насильству;
 • запобігання сексуальній експлуатації та торгівлі людьми, ксенофобії, расизму;
 • профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу.
Мета гри:
 • підвищити рівень громадської обізнаності та пропагувати основні ідеї (месседжі) попередження ключових соціальних проблем, що впливають на громадян, передусім дітей та молодь в Україні, шляхом адвокації, розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, залучення і мобілізації молодих людей зокрема та громад в цілому;
 • сприяти соціальному включенню в суспільне життя, прийняттю, толерантному ставленню та недопущенню всіх форм дискримінації щодо тих, хто опинився у складних життєвих обставинах;
 • пропагувати здоровий спосіб життя та зниження ризиків, пов'язаних зі зловживанням наркотиків і алкоголю, незахищеним сексом та насильством, зокрема серед дітей та молоді;
 • залучати дітей та молодь у вільний від навчання час до участі у різноманітних гуртках, спортивних секціях, змаганнях;
 • розвиток комунікативних навичок у дітей через спілкування з людьми різних національностей.
Загальне керівництво:
 • Загальне керівництво з підготовки та проведення міської інтелектуальної гри «Єврофест–2012» здійснює науково-методичний центр Управління освіти, який формує склад оргкомітету та журі. Оргкомітет встановлює порядок відбору претендентів, умови та порядок проведення міської гри.

Порядок і термін проведення

Інтелектуальна гра «Єврофест–2012» проводиться від жовтня 2011 року до січня 2012 року.

І. Заочний етап (вересень–грудень 2011 року)
 • На конкурс представляються матеріали:
 • шкільна соціальна акція;
 • шкільна спортивна акція;
 • організація роботи шкільних волонтерів.
ІІ. Очний етап (січень 2012 року)
 • Презентація матеріалів І туру гри (шкільна соціальна акція; шкільна спортивна акція; організація роботи шкільних волонтерів);
 • краще володіння іноземною мовою (звернення до учасників і гостей «Євро–2012» іноземною мовою).
ІІI. Умови проведення фестивалю
 • До участі у грі запрошується одна шкільна команда (до складу якої входять десятикласники – 4 учасники та 1 капітан команди) від навчального закладу.
 • Виступи оцінюються журі за такими критеріями:
  • відповідність репертуару виконавським можливостям та віковим особливостям;
  • рівень виконавської майстерності (інтерпретація, вокальна культура, ступінь володіння засобами сольного, ансамблевого виконавства тощо);
  • емоційність виступу;
  • сценічна культура й естетика зовнішнього вигляду.
IV. Визначення і нагородження переможців
 • Переможці гри, визначені журі в усіх номінаціях, нагороджуються грамотами Управління освіти Житомирської міської ради та Київського міжнародного університету.

Учасники та переможці Фестивалю

5 квітня 2012 року, м.Житомир