Спеціальність «Менеджмент»

Спеціалізація «Менеджмент у сфері медичних та фармацевтичних послуг»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з сучасних управлінських технологій та методів менеджменту, основ ринкової економіки та економічної стратегії діяльності організацій, прикладних принципів стратегічного управління підприємствами у сфері охорони здоров’я і фармації.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

• правильно оцінювати тенденції розвитку суспільних та економічних явищ;

• приймати обґрунтовані управлінські рішення;

• здійснювати ефективне управління закладами сфери охорони здоров`я та фармації;

• обґрунтувати цінову та асортиментну політику на лікарські засоби;

• управляти державними лікувально-профілактичними закладами, в тому числі амбулаторно-поліклінічними, санаторно-курортними та закупівлями медичної та фармацевтичної продукції.

Дисципліни спеціалізації:

  • маркетингові дослідження ринку медичних послуг;
  • логістика в сфері медичного обслуговування та фармакології;
  • економіка та фінансування охорони здоров`я;
  • медична статистика;
  • демографія;
  • управління проектами в сфері медицини та фармації;
  • медичний та фармацевтичний менеджмент;
  • організація роботи аптек;
  • аналіз діяльності медичних закладів;
  • охорона праці в медицині і фармації.