Спеціальність «Менеджмент»

Спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»

(за видами економічної діяльності)

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з сучасних управлінських технологій та методів менеджменту, основ ринкової економіки та економічної стратегії діяльності організацій, прикладних принципів стратегічного управління підприємствами виробничої сфери та сфери послуг, мас-медіа, охорони здоров’я і фармації, виявлення можливостей підприємства, потреб клієнтів та забезпечення конкурентоспроможності, успіху бізнесу за ринкових умов.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

• здійснювати планування та організацію виробництва сучасних конкурентоспроможних виробів на основі технічно-технологічного оновлення виробництва, що забезпечується поєднанням економічних та технічних знань, які набуваються у ході вивчення циклу економічних, технологічних та спеціальних (професійних) дисциплін;

• правильно оцінювати тенденції розвитку суспільних та економічних явищ, приймати обґрунтовані управлінські рішення, здійснювати ефективне управління закладами виробничої сфери та сфери послуг;

• обґрунтувати цінову та асортиментну політику на товари та послуги;

• досліджувати та впроваджувати сучасні маркетингові та PR-технології;

• досліджувати міжнародні зв’язки у сфері бізнесу;

• застосовувати інформаційні, зокрема комп`ютерні технології у процесі управління діяльністю підприємства тощо.

Дисципліни спеціалізації:

  • організація виробництва;
  • основи проектного менеджменту;
  • управління витратами;
  • економічна діагностика;
  • мотивація в менеджменті;
  • страхування;
  • оподаткування підприємства.