Менеджмент

Економічний факультет Київського міжнародного університету забезпечує підготовку фахівців з менеджменту за рівнями вищої освіти:

 • бакалавр
 • магістр

Фахівець з менеджменту

Термін навчання:
 • бакалавр – 4 роки.
 • магістр – 2 роки на базі фахової базової вищої освіти;
 • магістр – 2 роки на базі базової вищої освіти з іншої спеціальності.
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна (дистанційна).
ПРОФЕСІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Бакалавр

історія економіки та економічної думки; державне та регіональне управління; політична економія; менеджмент (операційний, управління персоналом); менеджмент і адміністрування; комунікативний та офісний менеджмент; мікроекономіка; макроекономіка; міжнародні економічні відносини; маркетинг; гроші та кредит; інформаційні системи в менеджменті; економічна інформатика; статистика; вища математика; економетрія; теорія ймовірностей і математична статистика; економіко-математичне моделювання; трудове право; підприємницьке право; адміністративне право; фінансове право України; цивільне право; організація праці менеджера охорони праці; екологія та безпека життєдіяльності.

Магістр

глобальна макроекономічна політика; міжнародний бізнес; адміністративне управління; ділове, публічне адміністрування; аудит і оцінювання управлінської діяльності; правові засади адміністративної діяльності; реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-планування; фінансовий, стратегічний, інноваційний, логістичний менеджмент; інформаційні системи і технології в управлінні організацією; психологія управління; організаційна поведінка та діловий протокол.

СПІЛЬНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА КиМУ: Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:
 • фінансово-кредитних установах;
 • інвестиційних, консалтингових компаніях;
 • виробничих і комерційних підприємствах.
Після повного курсу навчання фахівець з менеджменту

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • управлінням виробництвом;
 • фінансовим, інвестиційним менеджментом;
 • економічними розрахунками і прогнозуванням;
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням;
 • організацією оплати і стимулювання праці;
 • дослідженням й аналізом ринків;
 • збутом і організацією продажів;
 • матеріально-технічним забезпеченням.

може обіймати посади:

 • менеджера в іноземних компаніях і фірмах, керівника малого, середнього підприємства, філії;
 • менеджера в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі;
 • керівника і головного спеціаліста функціональних підрозділів в органах державного і місцевого управління.