Спеціальність «Право»

Спеціалізація «Приватне право»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з особливостей організаційно-правової діяльності у сфері приватних правовідносин:

• підготовка необхідних документів в процесі супроводження захисту приватних інтересів;
• представляти та захищати інтереси громадян і юридичних осіб за їхнім дорученням у судових та державних органах;
• демонструвати навички аналізу корупційних факторів, виявлення і оцінки корупційної поведінки та сприяти її припиненню;
• давати правильну правову оцінку окремих доказів, їх сукупності в юридичній справі та в конкретній процесуальній ситуації;
• надавати правову оцінку нормам права щодо забезпечення діяльності органів державної влади.

Дисципліни спеціалізації:


  1. Порівняльне правознавство

  2. Пандектне право

  3. Міжнародне приватне право

  4. Сімейне право

  5. Земельне право

  6. Історія цивілістики

  7. Юридична догматика

  8. Порівняльне цивільне право і процес

  9. Юридичний практикум