Спеціальність «Право»

Спеціалізація «Публічне право»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з особливостей національного законодавства, що регулює сферу публічних правовідносин:

• розуміння особливостей державного регулювання та правового розвитку сфери публічних відносин в Україні;
• реалізація права та свободи людини і громадянина, надані Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами України у процесі реалізації особистих прав і обов’язків;
• розуміння суспільного стану існуючої системи правового державного регулювання у сфері дотримання законності та встановлення правопорядку в державі;
• формування уявлення про організацію діяльності органів публічної влади з реалізації законодавства та з дотримання державних вимог;
• підготовка необхідних документів у процесі супроводження захисту публічних інтересів;
• представляти та захищати інтереси громадян і юридичних осіб за їхнім дорученням у судових та державних органах;
• демонструвати навички аналізу корупційних факторів, виявлення і оцінки корупційної поведінки та сприяти її припиненню;
• давати правильну правову оцінку окремих доказів, їх сукупності в юридичній справі та в конкретній процесуальній ситуації.

Дисципліни спеціалізації:


  1. Порівняльне правознавство

  2. Кримінально-виконавче право

  3. Право Європейського Союзу

  4. Законодавча техніка кримінального закону

  5. Порівняльне кримінальне право і процес

  6. Муніципальне право

  7. Кваліфікація злочинів

  8. Призначення покарання

  9. Юридичний практикум