Право

Юридичний інститут Київського міжнародного університету забезпечує підготовку фахівців з права за рівнями вищої освіти:

 • бакалавр;
 • магістр.

Юрист

Термін навчання:
 • бакалавр – 4 роки;
 • магістр – 2 роки на базі фахової базової вищої освіти;
 • магістр – 2 роки на базі базової вищої освіти з іншої спеціальності.
Форма навчання:
 • денна
 • заочна (дистанційна).
ПРОФЕСІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Бакалавр

теорія держави і права; історія вчень про державу і право; римське приватне право; судові та правоохоронні органи; адвокатура та прокуратура України; нотаріат України; кримінологія; конституційне право України; цивільне право; цивільне право; трудове право; адміністративне право та процес; порівняльне конституційне право; міжнародне право; кримінальне право; фінансове право; цивільне процесуальне право; кримінальне процесуальне право; господарське право; господарське процесуальне право; податкове право України; виконавче провадження; професійна етика юриста; риторика; інформатика та сучасні інформаційні технології; безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях.

Магістр

проблеми методології правового пізнання; філософія права; верховенство права; актуальні проблеми теорії держави і права; актуальні проблеми фінансового права, кримінального права; взаємно-правова допомога держав; стандарти захисту прав людини; юридична компаративістика; актуальні проблеми цивільного права; актуальні проблеми адміністративного права: актуальні проблеми податкового права: право інтелектуальної власності; актуальні проблеми адміністративного судочинства; актуальні питання інформаційного права; організація та проведення наукових досліджень; порівняльне дослідження правових культур.

Після повного курсу навчання фахівець з права

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • наданням юридичних послуг (консультування, експертна оцінка);
 • попередженням, розслідуванням та призначенням покарань за вчинені злочини;
 • первинною аналітичною роботою і виконанням спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням знань в галузі національного права;
 • посиленням соціального захисту громадян;
 • вирішенням правових спорів.

може обіймати посади:

 • юрисконсульта;
 • прокурора;
 • слідчого;
 • судді;
 • експерта;
 • нотаріуса;
 • адвоката.

може працювати у:

 • державних структурах та установах (держадміністрація, відділи відповідних міністерств, комерційних органів);
 • органах місцевого та державного управління;
 • районних судах, прокуратурі;
 • вищих навчальних закладах, які готують фахівців у сфері права.