Середня освіта (англійська мова)

Інститут лінгвістики Київського міжнародного університету забезпечує підготовку фахівців з середньої освіти (англійська мова) за рівнем вищої освіти:

 • магістр.

Фахівець з середньої освіти (англійська мова)

(англійська мова і зарубіжна література в середніх загальноосвітніх закладах)

Термін навчання:
 • магістр – 2 роки на базі фахової базової вищої освіти;
 • магістр – 2 роки на базі базової вищої освіти з іншої спеціальності.
Форма навчання:
 • заочна (дистанційна).

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ:

Професори: Хачатурян Х.В., Кінщак О.М., Гарник І.В., Тіменко І.В., Мірошниченко В.І., Ющук І.П., Чебанова О.Є., Іванченко Р.П., Мушкудіані О.Н.;
доценти: Лавриненко О.О., Борисенко Ю.А., Івашина Т.Н., Курач В.В. і інші.

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ВИКЛАДАННЯМ ТАКИХ ДИСЦИПЛИН:

Практичний курс першої та другої іноземної мови; практична фонетика та граматика іноземної мови; мовознавство; латинська мова; вступ до спецфілології; практика перекладу з першої іноземної мови; практикум з ділового мовлення; історія іноземної мови; стилістика іноземної мови; теоретична граматика іноземної мови; теоретична фонетика іноземної мови; лексикологія іноземної мови; лінгвокраїнознавство; історія світової літератури; основи інформатики та прикладної лінгвістики; основи наукових досліджень в лінгвістиці; основи теорії мовної комунікації; проблеми комунікативної лінгвістики та ін.

ПОЗААУДИТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мовні творчі майстерні: B.E.S.T. Club, Espanol, німецької, французької, китайської, японської мов, Центр вивчення арабської мови, майстерня художнього перекладу.

Наукові гуртки: стилістика англійської мови, лінгвокраїнознавство Великої Британії і США, історія англійської мови, особливості американського варіанту англійської мови, лексикологія англійської мови, проблеми лінгвокультурології.

Після повного курсу навчання фахівець з середньої освіти може обіймати посади:
 • викладача вищого навчального закладу;
 • викладача професійного навчально-виховного закладу;
 • вчителя середнього навчально-виховного закладу;
 • завідувача практики (навчальної, виробничої);
 • педагога-організатора;
 • лектора (здійснення публічних виступів у пресі, на радіо і телебаченні);
 • літературознавця;
 • редактора, завідувача редакції;
 • літературного редактора;
 • редактора-перекладача;
 • фахівця у галузі філології і лінгвістики;
 • фахівця у галузі літератури;
 • наукового співробітника (методика, філологія, лінгвістика);
 • консультанта у галузі громадських комунікацій;
 • консультанта в управлінських організаціях, посольствах і консульствах, підприємствах і фірмах, інформаційних і рекламних агентствах.

Підвищення рівня фахової компетенції студентів філологічного відділення реалізується у межах програми практичної підготовки, яка спрямована на формування професійної компетенції майбутніх фахівців. Випускники філологічного відділення одержують дипломи про вищу освіту державного зразка й можуть отримати сертифікат, оформлений згідно з Конвенцією Ради Європи / ЮНЕСКО, що надає змогу продовжити навчання і працювати за фахом у провідних країнах світу.