Керівництво

Завідувач відділу аспірантури

Артемова Любов Вікторівна

Доктор педагогічних наук, професор

Артемова Л.В. – є провідним ученим у галузі теорії та історії педагогіки, дошкільного виховання, теорії та методики професійної освіти дорослих, а також соціальної педагогіки. Під її керівництвом сформувалася наукова школа з проблем теорії та практики виховання й навчання дітей дошкільного віку, учнів школи, студентів. Захищено 29 кандидатських дисертацій, 2 докторські.

Опубліковано 312 наукових праць. Серед них монографії, навчальні та наочні посібники, підручники, програми, статті, методичні розробки. Найбільш вагомими для розвитку теорії і практики дошкільного виховання, школи, освіти є монографії “Моральне виховання дошкільників” (1974 р.), “Формування суспільної спрямованості дитини в грі” (1989 р.), наочно-методичні посібники “Театралізовані ігри дошкільників” (1990 р.), “Вчися граючись” (1995 р.), “Колір, форма, величина” (1997 р.), “Театр і гра” (2002 р.), “Крок за кроком в Україні” (2003 р.), підручник “Історія педагогіки України” (2006 р.), навчальний посібник “Педагогіка і методика вищої школи” (2008 р.).

Артемова Л.В. неодноразово очолювала творчі наукові колективи розробників документів МОН України: Державна національна програма “Освіта” Україна ХХІ століття. – 1994 р. (розділ “Дошкільне виховання”), Закон України про дошкільну освіту – 2001 р., Концепція дошкільної освіти в Україні – 1993 р., Базовий компонент дошкільної освіти – 2000 р. (співавтор). Автор і науковий керівник ряду програм Міністерства освіти і науки України для дошкільників, програм для ВНЗ: “Дошкільна педагогіка”, “Історія педагогіки”, “Соціальна педагогіка” “Теорія і практика вищої школи”.

В проекті США “Перші кроки” та Міжнародного фонду «Відродження» голова наглядової ради проекту, керівник, тренер, учасник семінарів для працівників дошкільного виховання, школи та вищих навчальних закладів в Угорщині (двічі), в Киргизстані (одноразово), в Литві (одноразово), в Україні (щорічно) протягом (1994–2004 рр.) науковий керівник та розробник Програми “Крок за кроком в Україні” (2003 р.) для батьків, соціальних працівників, студентів, виданої за підтримки Unicef за проектом “Старокостянтинів – місто дружнє до дитини”. Написано й видано підручник “Історія педагогіки України”, який відзначено 3 вищим грантом МФ «Відродження». Артемова Л.В. – член спеціалізованої вченої ради з присвоєння вченого ступеня кандидата та доктора педагогічних наук при Інституті проблем виховання АПН України. Нагороджена знаком “Відмінник народної освіти УРСР” (1970 р.), срібною медаллю “За успехи в народном хозяйстве СССР” ВДНХ СССР.

У КиМУ Артемова Л.В. організувала роботу відділу аспірантури. Нині відкрито і функціонує 14 спеціальностей, на яких навчається 48 аспірантів під орудою досвідчених наукових керівників. Артемова Л.В. керує роботою аспірантів з двох спеціальностей: 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Як завідувач кафедри педагогічної майстерності Артемова Л.В. організовує роботу магістратури зі спеціальності 8.000005 «Педагогіка вищої школи» (Специфічні категорії підготовки).

За її редакцією підготовлено 13 випусків наукового фахового видання Вісник КиМУ. Серія: Педагогічні науки й 2 випуски нового фахового видання – збірник «Педагогічна теорія та практика».

23 05/2018
16:00
Конкурс
23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч
27 03/2018
11:40
Зустріч