Кафедра сценічного мистецтва

Завідувач кафедри сценічного мистецтва

Захожай Зореслава Володимирівна

Завідувач кафедри, к.і.н., доцент
kafedra_act@kymu.edu.ua

Кафедра забезпечує підготовку фахівців із сценічного мистецтва (акторська майстерність, режисура театру, театрознавство) за ступенем вищої освіти – бакалавр.

Кафедрою завідує доцент Захожай З.В., кандидат історичних наук.

Серед професорсько-викладацького складу кафедри працюють відомі митці українського театру і кіно: народний артист України, професор Сомов Л.М. - художній керівник театральної майстерні "Театральна біржа Льва Сомова";
заслужена артистка України, професор Ільїна Н.О. - директор Інституту театрального мистецтва, член Національної спілки кінематографістів України, викладач сценічної мови; заслужена артистка України, доцент Ширяєва О.Р. - викладач з вокалу;
науковці: професор Жуковін О.В. - кандидат мистецтвознавства, актор, каскадер, викладач акторської майстерності; професор Горенко Л.І. - кандидат мистецтвознавства, доктор філософії (PhD); доцент Стебельська О.С. - кандидат мистецтвознавства; доцент Тишковська Л.А. - кандидат філологічних наук; доцент Іщенко Є.О. - кандидат філологічних наук;
викладачі фахових дисциплін: Демченко В.П. - режисер, балетмейстер, викладач акторської майстерності; доцент Бінєєва А.М. - викладач сценічної мови, член Національної спілки театральних діячів України; доцент Лізінкевич Ю.І. - режисер, викладач акторської майстерності; доцент Кобяк Т.А. - актриса, викладач акторської майстерності та сценічної мови; викладач Маньковська О.Ю. - балетмейстер; викладач Майборода Н.В. - сценічний рух, сцен бій, фехтування; викладач Сірмай В.І. - вокал;
викладачі акторської майстерності в Коледжі КиМУ: Юрій Коротунов (Раєвський), Ілля Ткаченко, Наталія Семирожкіна (Яхонтова), Денис Бондарев – викладач пластики, фехтування, фізичної культури.

Провідні викладачі кафедри працюють в академічних київських театрах України, знімаються в кіно, співпрацюють зі студіями телебачення, радіопрограмами, дублюють фільми, є організаторами, учасниками й членами журі міжнародних і всеукраїнських кіно- й театральних фестивалів, оглядів і творчих конкурсів.


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Бакалавр
 • основи пропедевтики в акторській майстерності;
 • основи системи К.С. Станіславського в майстерності актора;
 • майстерність актора (принцип дієвого аналізу);
 • техніка мовлення й сценічна виразність актора;
 • сценічна мова. Літературна композиція;
 • сольний спів;
 • теорія хореографії та основи класичного танцю і пантоміми;
 • основи характерного та народно-сценічного танцю;
 • хореографічні форми народно-сценічного танцю;
 • хореографічні форми сучасного танцю;
 • сценічний рух;
 • пластична виразність актора;
 • спецпрактикум 1. Фехтування;
 • спецпрактикум 2. Сценічний бій;
 • музична грамота та вокал;
 • грим;
 • історія та теорія світового театру;
 • історія українського театру;
 • історія режисури;
 • теорія драми та закони драматичного мистецтва;
 • майстерність актора в системі сценічної виразності;
 • майстерність актора і режисера в системі сценічної виразності;
 • режисура та акторська майстерність;
 • драматичні системи ХХ століття й аналіз спектаклю.

Наукова робота кафедри

Професорсько-викладацький колектив кафедри працює над дослідженням тенденцій розвитку театру відповідно до наукової теми «Соціально-комунікативні процеси аудіовізуальних та сценічних мистецтв в Україні і світі в контексті сучасних наукових досліджень» (№ 0116U007987 в УКРНТІ, 2016 р.), науковий керівник – к.філол.н., доцент Іщенко Є.О.

Посилений інтелектуальний розвиток майбутніх акторів, написання курсових і випускних кваліфікаційних творчих робіт, участь у науково-творчих конференціях, круглих столах, майстер-класах видатних представників театральної і кінокультури - це головні напрямки роботи кафедри.


Впродовж 2015-2018 н.р. викладачами кафедри було підготовлено:

 • Захожай З.В. Горенко Л.І. «Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків». Розділ І. Українська культура в міжнародному комунікативному просторі: історія і сучасність / Колективна монографія / С.6-82. Київ: КиМУ, 2018.
 • Іщенко Є.О. «Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків». Розділ ІІ. Українська і польська література в контексті соціокультурного розвитку / Колективна монографія / С. 113 – 128. Київ: КиМУ, 2018.
 • Захожай З.В. Культурна спадщина України у світовому вимірі / Збірник наукових праць: Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавство: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х т. – Київ: КиМУ, 2018. –Т. 2 –С 4-25.
 • Іщенко Є.О. Концептуалізація художньої свідомості Василя Стуса. колективна монографія Київського національного університету культури і мистецтв. Серія "Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка" / К: КНУКіМ, 2018. ˗˗ Т. V. – 201с. – С. 53 – 96.
 • Захожай З., Мушкудіані О., Мальцева В., Горенко Л. Українська культура в міжнародному комунікаційному просторі: історія і сучасність / Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків”, Колективна монографія . [наук.ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2018. – с.6-82.
 • Іщенко Є.О. Державотворче мислення письменників України І-ої пол. ХХ ст. Тези XXIII Міжнародної науково-практичної конференціі «Формування європейських стандартів, цінностей та без пекового простору – стратегічний напрям української держави», Київ, 2018, КиМУ.
 • Захожай З.В. «Україна-Європа: історико-інтеграційні процеси». Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», Збірник матеріалів конференції, – Київ, КиМУ, 2018.
 • Горенко Л.І. Міждисциплінарний метод-підхід у системі ВНЗ України мистецького спрямування: Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції «Формування європейських стандартів, цінностей та без пекового простору – стратегічний напрям української держави» (17 березня 2018 року, м.Київ). – К.: КиМУ, 2018.
 • Горенко Л.І. «Культурологічні трансцендентні цінності в розвитку духовного потенціалу особистості. За твором Г.С. Сковороди «De libertate»(«Про свободу»). К., 2017.
 • Ільїна Н.О. "Роль поезії в розвитку емоційного переживання правди актора-виконавця" / Соціальні комунікації в сучасному світі. Кол. Монографія [Наук. ред.: Г.П. Кривошея, В.І Шульгіна]. – К.: КиМУ, 2015. – С. 199–213.
 • Роенко О.О. "Вопросы и ответы или опыты фехтмейстера-постановщика" / Херсон: ФОП Гринь Д.С., 2015. – 266 с.

Курси лекцій:

 • Захожай З.В. Курс лекцій з історії української культури. К., КиМУ – 2018, 150 с.
 • Іщенко Є.О. Державотворча специфіка суспільно-політичної діяльності І.Франка / Проблеми державного будівництва в Україні. – Вип. 25. Т.2 – К.: КиМУ, 2017 року.
 • Роєнко О.О. Основні захисти в школі акторського фехтування як захист від затиску на сцені / Проблеми державного будівництва в Україні. – Вип. 25. Т.2 – К.: КиМУ, 2017 року.
 • Захожай З.В. Імена української культури. Довідник з курсу історії української культури. – К.: КиМУ, 2017. – 223 с.
 • Сомов Л.М. Психологія акторського фаху / Проблеми державного будівництва в Україні. – Вип. 25. Т.2 – К.: КиМУ, 2017 року.
 • Демченко В.П. Пластичне вираження ідеї у драматичному творі / Проблеми державного будівництва в Україні. – Вип. 25. Т.2 – К.: КиМУ, 2017 року.
 • Ширяєва О.Р. Постановка голоса для драматического актера / Проблеми державного будівництва в Україні. – Вип. 25. Т.2 – К.: КиМУ, 2017 року.
 • Ільїна Н.О. Поэтика символизма – эталон четвертой культуры / Проблеми державного будівництва в Україні. – Вип. 25. Т.2 – К.: КиМУ, 2017 року.
 • Ільїна Н.О. Курс лекцій з сценічної мови. Частина ІІ. «Поезія і закони віршоутворення» - К.: КиМУ, 2016. – 100 с.
 • Ільїна Н.О. Додаток №1 Літературно-поетична композиція «Сонети» до курсу лекцій з дисципліни сценічна мова III-IV cеместр - К.: КиМУ, 2016. – 60 с.
 • Роєнко О.О. Вопросы и ответы или опыты фехтмейстера-постановщика / Херсон: ФОП Гринь Д.С., 2015. – 266 с.

Науково-практичні конференції

Науковці кафедри взяли участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах:

Написання нових навчальних програм на базі вже існуючих академічних потребує врахування комплексного підходу до виховання актора в умовах сьогодення. Посилене вивчення англійської, української та російської мов, практика на професійній сцені та кіностудіях з третього курсу створюють сприятливі умови для майбутнього працевлаштування випускників.


На кафедрі сценічного мистецтва використовується додаткові форми навчальної роботи:

 • проведення Всеукраїнського фестивалю молодіжної кіно-театральної творчості «Зірки, що зійдуть завтра» (організатор – з.а. України проф. Н.О. Ільїна);
 • проведення театрального студентського фестивалю «Per aspera ad astra» (організатор – н.а. України проф. Л.М. Сомов);
 • кафедра є співорганізатором Всеукраїнського відкритого конкурсу читців ім. Т.Г. Шевченка;
 • благодійні покази театральних вистав;
 • організація зйомок студентів акторського відділення у кіно, телевізійних та професійних проектах;
 • показ вистав в рамках постійно діючої програми «Студентський театр – школі», в школах м. Києва та Київської області, в м. Скадовськ Херсонської області.

В навчальному процесі використовується технічно обладнані приміщення:

 • актова зала КиМУ (980 місць) - іспити зі сценічної мови, конкурси читців, концерти, театралізовані покази, обладнана звуковою апаратурою та освітленням за сучасними технологіями;
 • спортивна зала - заняття зі сценічного руху й фехтування, обладнана новим спортивним інвентарем, синтезатором для концертмейстера. Заняття проходять із наданням спеціалізованого реквізиту, елементів історичних костюмів та інвентаря: шпаг, даг, кинджалів, плащів, м’ячів тощо;
 • хореографічна зала - обладнана дзеркалами, хореографічним балетним верстатом, фортепіано й звуковою технікою. Пластичні дисципліни й вокал викладаються під акомпанемент концертмейстера;
 • акторські майстерні – обладнані сценічним навчальним реквізитом: ширмами й кубами, аудіотехнікою, затемненням, театральним освітленням (театральні майстерні на 50 глядацьких місць заслуженого артиста України Олега Роєнка народного артиста України Льва Сомова;
 • навчальний театр «КОВЧЕГ» (70 місць, навчальна театральна майстерня) – аудиторія з затемненням зі сценою, обладнана світловими приладами, аудіотехнікою, до театру приєднано суміжну зі сценою велику аудиторію, яка є костюмерною і гримерною кімнатою з гримерними столами й дзеркалами;
 • кінозал – аудиторія, обладнана великим екраном, відеотехнікою, плазмовим телевізором, відеопроектором, забезпечена колекцією шедеврів світового кіно (2000 фільмів) і хроніками світового театрального і кіномистецтва;
 • телестудія і студія звукозапису – професійна студія з монтажним комплексом і знімальними студіями, обладнана професійною технікою, де студенти озвучують і знімають фільми, презентаційні відеосторінки, кліпи, практикуються у веденні телепрограм.

Практика студентів акторського відділення проходить на зйомках у художніх кінопроектах, популярних телесеріалів, телепрограм, рекламних роликів а також у виступах на навчальному майданчику cтудентського театру, участі у культурологічних заходах заходах і кінофестивалях, репетиціях провідних режисерів. академічних театрів, участі у виставах окремих театрів м. Києва. Вистави, поставлені н. а. України, проф. Сомовим Л.М. із власною акторською майстернею («Й заплачуть безхатьки», за п’єсою М. Горького «На дні»), увійшли до репертуару Київського драматичного театру «Браво».


Студенти проходять навчальну й виробничу практику на базах практики:

 • ДК ім. Т. Шевченка, м.Скадовськ;
 • Київський академічний Молодий театр;
 • Київський драматичний театр «БРАВО»;
 • Київський муніципальний театр «Київ»;
 • Київський Театр «Срібний Острів»;
 • ААНСКУ Гільдія кіноакторів – «Театр-студія Юрія Кочевенка», «Вільний театр» Артура Артіменьєва;
 • Кінокомпанія ПРО-ТБ;
 • Телекомпанія ІСТV.

Участь студентів та викладачів у фестивалях та конкурсах 2015-2017 рр.:

Постановки спектаклів художніми майстрами курсів – завжди подія в житті Інституту та Університету, вистави стають широко відомими далеко за межами навчального закладу:

О.О. Роєнка - «Звідки беруться діти» за п’єсою О.Крима; «Сіцілієць або Амур живописець» за творами Шекспіра, Мольєра; «Гедда Габлер» по п’єсі Г.Ібсена; «По-модньому» за Михайлом Старицьким; «Одруження Бальзамінова» за О.Н. Островським; «Дім Бернарди Альби» за трагедією Федеріко Гарсіа Лорки; «Ревізор» М. Гоголя.

Л.М. Сомова - «Чайка» за п’єсою А.Чехова; «Езоп» п’єсою Фігейредо; уривки з п’єс Шекспіра англійською мовою; «Оркестр» за п’єсою Жана Ануя; «І заплачуть безхатьки…» за п’єсою М. Горького «На дні».

Валерії Демченко - «Ящірка» О. Володіна; «Дон Гуан» по мотивах п’єси О.Пушкіна; «Дванадцята ніч», за комедією В. Шекспіра; «Шукаю людину!» за повістю К. Сергієнко; «Прощавай, наш яре!»; «Привид Плуфт» вистава-казка.

Цікаві постановки майстрів Коротунова Ю.В. та Ткаченка І.В. із студентами коледжу.

Телеканал «Культура» показав вистави Театрального відділення: «І заплачуть безхатьки» реж. Лев Сомов, «Шукаю людину» реж. Валерія Демченко, «Одруження Бальзамінова» реж. Олег Роєнко.