Кафедра стоматології

Завідувач кафедри стоматології

Зволинська Аліса Михайлівна

Завідувач кафедри, к.м.н., доцент

Кафедра стоматології здійснює підготовку фахівців спеціальності «стоматологія» (кваліфікація – лікар-стоматолог) за ступенем вищої освіти магістр на базі повної загальної середньої освіти.

Завданням кафедри є підготовка лікарів-стоматологів, які володіють сучасними підходами до організації та управління лікувально-профілактичною допомогою, необхідними практичними навичками для забезпечення ефективності лікування основних стоматологічних захворювань.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують доктори та кандидати медичних наук з багаторічним досвідом практичної роботи за фахом: д.мед.н. Суржанський С.К., к.мед.н. Зволинська А.М., к.мед.н. Мозолюк О.Ю., к.мед.н. Шелякова І.П., к.мед.н. Листопад О.П., к.мед.н. Моложанов І.О., к.мед.н. Міхеєва І.В. та асистенти кафедри Бойко Є.В., Лісніченко О.С., Семенюта О.О.

Професійні знання зі стоматології формуються на основі глибоких знань із дисциплін фундаментального й професійно-орієнтованого профілю, навчальний процес здійснюється згідно з вимогами Болонського процесу за кредитно-модульною системою. Практичні й семінарські заняття проводяться англійською мовою


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Магістр
 • основи психології;
 • основи педагогіки;
 • безпека життєдіяльності, основи охорони праці;
 • загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією);
 • пропедевтика внутрішньої медицини;
 • гігієна та екологія;
 • пропедевтика терапевтичної стоматології;
 • пропедевтика ортопедичної стоматології;
 • пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології;
 • патоморфологія;
 • внутрішня медицина;
 • хірургія;
 • профілактика стоматологічних захворювань;
 • терапевтична стоматологія;
 • хірургічна стоматологія;
 • ортопедична стоматологія в т.ч. імплантологія;
 • ортодонтія;
 • медицина спеціального спрямування (фтизіатрія; педіатрія; акушерство; оториноларингологія; офтальмологія; неврологія, в т. ч. нейростоматологія;
 • дерматологія, венерологія;
 • психіатрія, наркологія;
 • онкологія;
 • радіологія;
 • клінічна імунологія;
 • фармакологія (клінічна фармакологія);
 • екстремальна медицина та реабілітація (фізична реабілітація, спортивна медицина; екстрена та невідкладна медична допомога; медицина надзвичайних ситуацій);
 • цивільний захист та охорона праці (цивільний захист; охорона праці в галузі; інфекційні хвороби та епідеміологія);
 • дитяча терапевтична стоматологія;
 • дитяча хірургічна стоматологія.

Професорсько-викладацький скалад кафедри приймає активну участь у міжнародних наукових конференціях та круглих столах за участі видатних діячів вітчизняної та закордонної медицини:


Наукові доробки викладачів знаходять відображення у публікаціях в наукових фахових виданнях, монографіях, участі в лекторіях:

 • Листопад О.П. Математичне моделювання в реставраційній стоматології (відп. ред. О.В.Павленко), колективна монографія, вид-во Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 2017 р.;
 • Листопад О.П. Лекторій «Тотальна естетика» Української академії естетичної стоматології (квітень, 2017);
 • Зволинська А.М. Навчально-методичний посібник «Шкідливі звички та прикус у дітей» ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015 р.

На кафедрі успішно застосовуються сучасні методи дослідження, діагностики та лікування хворих, функціонують навчальні спеціалізовані кабінети, оснащені найсучаснішим технологічним обладнанням:

 • фантомний клас з терапевтичної та дитячої стоматології;
 • класи ортопедії;
 • ортодонтії;
 • зуботехнічна лабораторія;
 • клінічний кабінет з хірургічної стоматології та імплантології;
 • стоматологічний кабінет;
 • кабінети фізики;
 • хімії;
 • мультимедійні класи.
30 11/2017
12:00
Зустріч
11 11/2017
12:00
Зустріч
Музика, як спосіб комунікації
Гість: ФОЗЗІ (Олександр Сидоренко)
24 10/2017
12:00
Зустріч