Кафедра публічно-правових дисциплін

Завідувач кафедри публічно-правових дисциплін

Бригінець Олександр Олексійович

Завідувач кафедри, д.ю.н., доцент

Кафедра забезпечує підготовку фахівців у галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр, доктор філософії.

Функціонування кафедри забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, зокрема: професори та доценти: д.ю.н. Савченко Л.А.; д.ю.н. Суббот А.І.; д.ю.н. Бригінець О.О.; д.ю.н. Пєтков О.О.; к.ю.н. Корнієнко Є.В.; к.ю.н. Москалюк Ю.Д.; к.ю.н. Татарникова К.Г.; к.ю.н. Ісмаілова Л.Б., к.ю.н Мельник М.В., к.ю.н. Антонов С.В. та інші.


Кафедра забезпечує навчально-методичну діяльність за такими професійними та практичними дисциплінами:

Бакалавр
 • конституційне право України;
 • муніципальне право;
 • адміністративна відповідальність;
 • адміністративне право;
 • організація правової роботи;
 • правові основи адміністративної діяльності;
 • фінансове право;
 • фінансово-процесуальне право;
 • аграрне право;
 • банківське право;
 • біржове право;
 • виконавче провадження;
 • інвестиційне право;
 • митне право України;
 • нотаріат України;
 • правове регулювання інвестиційної діяльності;
 • страхове право;
 • кримінологія;
 • криміналістика;
 • практикум із криміналістики.
Магістр
 • актуальні проблеми податкового права;
 • актуальні проблеми фінансового права;
 • актуальні проблеми кримінального права;
 • актуальні проблеми адміністративного права;
 • актуальні проблеми адміністративного судочинства;
 • актуальні питання інформаційного права;
 • правові засади адміністративної діяльності;
 • сучасні концепції дослідження проблем інформаційного права;
 • теоретичні підходи дослідження проблем фінансового права;
 • методологія дослідження проблем адміністративного права і процесу.

Діяльність науково-педагогічних працівників кафедри спрямовується на:

 • організацію й високоякісне забезпечення освітнього процесу;
 • постійне підвищення професійного рівня;
 • виконання науково-дослідницької роботи;
 • формування у студентів патріотизму, правової культури загальнолюдських моральних цінностей.

Наукова робота

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Колектив кафедри бере участь у виконанні науково-дослідної теми: «Реформування правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій, розбудови правової та соціальної держави». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0114U003583).


Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях:


У 2016–2017 рр. професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано монографії, підручники й видано статті:

 • Савченко Л.А. Фінансово-контрольне право: становлення та розвиток: монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2017. - 400 с.
 • Ільницький М.С. Проблеми виборів депутатів місцевих рад // Наше право. – 2017. – № 1. – С. 5-12.
 • Ільницький М.С. Типологія принципів виробничого процесу // Європейські перспективи. – 2017. – Вип. 1. – С. 5-11.
 • Корнієнко Є.В. Удосконалення санкцій статей Особливої частини Кримінального кодексу України – одне з рішень проблеми класифікації злочинів // Карпатський правничий часопис. - 2017. - № 13. - С. 82-95.
 • Суббот А.І. Засоби протидії та запобігання корупції в умовах реформування законодавства // Науково-практичний господарсько-правовий журнал: Підприємство, господарство і право. - 2017. - № 6 Індекс Коперникус Інтернейшел (Польща).
 • Бригінець О.О. Правове регулювання фінансової безпеки України: монографія / О.О. Бригінець. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2016. – 362 с.
 • Савченко Л.А., Сірош М.В. Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у фіннансово-контрольному процесі: монографія, Київ: Центр учбової літератури, 2016, 192 с.
 • Бригінець О.О. Особливості формування механізму правового забезпечення фінансової безпеки України / О.О. Бригінець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. – № 837.– С. 36-41.
 • Москалюк Ю.Д. «Застосування домашнього арешту в кримінальному процесі зарубіжних країн: порівняльна характеристика» // Фаховий науковий журнал. (Науковий вісник) Міжнародного гуманітарного університету. Одеса - 2016. - № 23 – С. 189-192.
 • Бригінець О.О. Правове забезпечення банківської безпеки держави як структурного елементу фінансової безпеки держави / О.О. Бригінець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – № 40. – Т 1.– С. 137-140.
 • Пєтков С.В. Нормативний помічник з запобігання та протидії корупції // за заг. ред. С. В. Пєткова. – Центр учбової літератури, 2016. – 288 с.
 • Савченко Л.А., Ярмак І.М. Проблеми правового закріплення принципів фінансового контролю: монографія, Київ: Центр учбової літератури, 2016, 172 с.
 • Бригінець О.О. Правове забезпечення валютної безпеки держави як структурного елементу фінансової безпеки держави / О.О. Бригінець // Прикарпатський юридичний вісник. – 2016.– № 3 (12). – С. 51-54.
 • Мельник М. В. Правовое регулирование таможенных режимов: международно-правовые аспекты / М. В. Мельник. // Jurnalul juridic national: teorie si practica. – 2016. – № 1/2 (17). – С. 47–51.
 • Бригінець О.О. Правове забезпечення інвестиційної безпеки держави як структурного елементу фінансової безпеки держави / О.О. Бригінець // Держава та регіони. Серія: Право. – 2016. – № 4. – С. 52-57.
 • Антонов С.В. До питання про правовий статус фізичної особи у міжнародній кримінальній юстиції // Право України. – №6. - 2016. – С. 144 – 148.
 • Бригінець О.О. Місце державної фіскальної служби України в процесі реалізації фінансової безпеки держави / О.О. Бригінець // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2016. – № 22. – С. 60-63.
 • Суббот А.І. Практика та організація роботи щодо виявлення та документування корупційних діянь правоохоронними органами // А.І. Суббот, В.А. Липа / Публічне урядування. - 2016. - № 1.- С. 218-231.
 • Бригінець О.О. Правове забезпечення митної безпеки держави як окремого елементу економічної безпеки держави / О.О. Бригінець // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 10. – С. 37-40.
 • Савченко Л.А. Фінансовий контроль, аудит, бухгалтерський облік - основні категорії фінансово-контрольного права // Публічне право. - 2016. - №4 (24).
 • Антонов С.В. До питання про правовий статус фізичної особи у міжнародній кримінальній юстиції» // Право України. – № 6. - 2016. – С. 144–148.
 • Бригінець О.О. Правове забезпечення інформаційної безпеки держави як окремого елементу економічної безпеки держави / О.О. Бригінець // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2016. – № 4. – С. 140-142.
 • Пєтков С.В. Предмет адміністративного права – константа в процесі трансформації суспільно-політичних відносин / С. В. Пєтков // Публічне право. - 2016. - № 1. - С. 35-42.
 • Суббот А.І. Інституційне-функціональний зміст механізму забезпечення режиму законності та правопорядку посадових осіб з урахуванням зарубіжного досвіду. / А.І. Суббот, Ю.В. Дем’янчук // Альманах международного права. - 2016. - № 13.- С. 4-13.
 • Савченко Л.А. Призначення, звільнення членів Рахункової палати України та гарантії їх правового статусу за новим законом України "Про Рахункову палату" // Наше право. – 2016. – №4, – С. 50–55.
 • Бригінець О.О. Діалектика виникнення та теоретико-методологічний інструментарій дослідження фінансової безпеки України / О.О. Бригінець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – № 5. – С. 23-26.
 • Мельник М. В. Особливості митних режимів за законодавством Європейського Союзу / М. В. Мельник // Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. – 2016. – Вип. 1. – С. 41–44.

Для реалізації творчих здібностей студентів на кафедрі організована робота студентського наукового товариства. Функціонують наукові гуртки: «Виборчі процеси в Україні», «Особливості митних режимів за законодавством Європейського Союзу», «Актуальні проблеми кримінального права та процесу .

В межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті» проведено практичне заняття – судове засідання «Суд над Інтернетом. Internet: глобальне добро або зло?» з учнями Ліцею КиМУ (10 грудня 2016 р.) та зі студентами І курсу Коледжу КиМУ спеціальності право (15 грудня 2016 р.), в межах якого учні мали змогу на собі відчути специфіку роботи судді, прокурора, адвоката та інших учасників судового процесу.

30 11/2017
12:00
Зустріч
11 11/2017
12:00
Зустріч
Музика, як спосіб комунікації
Гість: ФОЗЗІ (Олександр Сидоренко)
24 10/2017
12:00
Зустріч