Кафедра міжнародного туризму

Завідувач кафедри міжнародного туризму

Вяткіна Тетяна Георгіївна

Завідувач кафедри, д.е.н., професор

Кафедра міжнародного туризму як окремий структурний підрозділ Інституту міжнародних відносин створена в 2002 році.

Кафедра забезпечує підготовку підготовку фахівців з туризму за ступенями вищої освіти бакалаврів і магістрів.

Діє програма "Подвійний диплом" — спільний проект Київського міжнародного університету та європейських університетів, яка дає можливість українським студентам отримати додаткові знання і диплом європейського зразка, зокрема з Інститутом Професій Бізнесу і Торгівлі (IPAC, Франція), Вищою Школою Менеджменту Інформаційних систем (ISMA, Латвія), Вищою Школою Туризму та Готельної справи (ВШТіГ, Польща), Верхньосілезькою Вищою Школою Торгівлі ім. Войцеха Корфантего (GWSH, Польща).

Науково-педагогічний склад кафедри – це високопрофесійні фахівці, доктори, кандидати наук, доценти і професори, економісти, географи, історики, аналітики-практики, аспіранти, серед яких: Вяткіна Т.Г., Ніколаєнко Д.В., Маленко О.Б., Вяткін П.С., Глівінська Ю.В., Деркач С.С., Кузьменко А.С., Щеховська Л.М. та інші.


Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітніми програмами: «Економіка міжнародного туризму»; «Позиціонування та брендинг в туризмі»; «Бізнес-технології в туристичній діяльності»; тренінгові програми та програми з підвищення кваліфікації: «Підприємницький Startup» та «Business startup-school».


Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін професійної підготовки для спеціальності «Туризм»:

Бакалавр
 • вступ до спеціальності;
 • географія туризму;
 • туристичне краєзнавство;
 • економічна географія та історія світу;
 • фізична географія країн світу та картографія;
 • політична географія та історія світу;
 • демографія;
 • туристичні ресурси України;
 • історія туризму;
 • рекреаційні комплекси світу;
 • основи туризмознавства;
 • організація туристичних подорожей;
 • організація екскурсійної та анімаційної діяльності;
 • туроперейтинг;
 • організація готельного та ресторанного господарства;
 • галузі туризму: спортивний, зелений, медичний, діловий, виставковий;
 • країнознавство;
 • курортно-санаторні послуги;
 • основи міжнародного туризму;
 • моніторинг ринку туристичних послуг;
 • реклама та PR в туризмі;
 • основи гостинності;
 • гастрономічний сервіс.
Магістр
 • теорія і методологія наукових досліджень в туризмі;
 • програмний туроперейтинг;
 • екскурсологія;
 • міжнародний туризм;
 • туризмологія: теорія туризму;
 • стратегія розвитку курортної справи;
 • стратегічний менеджмент і маркетинг;
 • управління регіональним розвитком туризму;
 • організація та управління виставково-ярмарковою діяльністю в туризмі;
 • безпека туризму.

У процесі навчання студенти опановують нормативні дисципліни економічного, маркетингового, країнознавчого, географічного, галузевого туристичного спрямування. Водночас студентам надається можливість вільно обрати дисципліни, які дозволяють набути знання з другої іноземної мови, інформаційних технологій, економіки та управління в сфері міжнародного туризму.

Робочими мовами при викладанні всіх навчальних дисциплін на кафедрі є українська та англійська. Заняття студентів проводяться в спеціалізованих аудиторіях з використанням сучасних інтерактивних методів навчання: майстер-класи, проблемні лекції, семінари-дискусії, заняття-дослідження, кейс-методи, робота в малих групах, активно використовуються ділові ігри.

Характерною особливістю при підготовці фахівців в галузі туризму є інтелектуальний розвиток особистості, що забезпечується завдяки участі студентів в проекті «Університетська освіта».


Наукова робота

Діяльність фахівців з туризму спрямована на комплексне дослідження відповідної країни або групи країн (регіону світу): їхньої природи, населення, історії та етнографії, економіки й політики, науки й культури, релігії, мови й літератури, традицій і моральних цінностей. Зокрема, здійснюються розробки науково обґрунтованих рекомендацій з відповідних питань діяльності державних органів, що беруть участь у проведенні зовнішньої політики, різноманітних наукових, освітніх, інформаційних, туристичних і культурних обмінів, у реалізації торгівельно-економічного співробітництва та ін.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється в межах комплексної наукової теми Інституту міжнародних відносин КиМУ «Євроінтеграційні процеси як складові глобалізованого світу» (науковий керівник теми – Тіменко І.В., к.філол.н., професор). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0108U008609).


Основні напрями наукових досліджень кафедри:

 • економіка підприємства, менеджмент, стратегічний менеджмент, маркетинг в туризмі, економічна діагностика туристичних підприємств, конкурентоспроможність підприємства, менеджмент туристичного бізнесу, технологія та організація міжнародної економічної діяльності;
 • культурологічні процеси, що відбуваються в сфері туристичної індустрії як в Україні, так і в міжнародній діяльності;
 • глобалізаційні процеси, міжнародні комунікації в соціальній сфері, міжнародна політика туристичної сфери.

Викладачі кафедри регулярно публікують статті у фахових виданнях, беруть участь у науково-практичних конференціях міжнародного й всеукраїнського рівнів.


Активно залучаються до наукової роботи й студенти, які, зокрема, беруть участь у щорічних наукових конференціях:

  та семінарах:
 • Сакральні туристичні об’єкти Львова та їх значення в розвитку туризму в регіоні;
 • Демографічна політика в Україні та її вплив на розвиток туристичної галузі;
 • Економіка міжнародного туризму в контексті євро інтеграційних процесів.

В межах сертифікованої програми «Підприємницький Startup» успішно проведені тренінги з питань: «Основи економічних знань», «Економічне обґрунтування бізнес-процесів», «Технологія роботи з клієнтами та командоформування».

Викладачі кафедри беруть участь в реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті», проводять майстер-класи для учнів шкіл і гімназій:

Кафедра підтримує творчі наукові зв’язки з Інститутом географії НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Варшавським і Щецинським університетами (Польща) та іншими науково-дослідними установами й навчальними закладами.

Викладачі кафедри беруть участь в Ярмарках професій, які організовуються державними службами зайнятості з метою розкриття особливостей спеціальностей країнознавства та міжнародного туризму.


Практична підготовка

Значна увага на кафедрі приділяється практичній спрямованості освіти. Базовими закладами для проведення практики студентів є Верховна Рада України, Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва іноземних держав в Україні, Представництво ООН в Україні, Центр електронної інформації ООН, туристичні фірми ТОВ «СОНАТА», «САМ», «Анекс-тур», ТОВ «СОЛЕЙ», ТОВ «ВІНТАЖ – КРЕАТИВНІ ТУРИ», ТОВ «ІЛАНА-ТУР», туристична компанія «МЕРКУРІЙ–ІНТУР» та ін. Серед викладачів кафедри є фахівці-практики, які доносять до студентів власний досвід практичної діяльності. За бажанням студентів організовано проходження практики за кордоном (Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина), навчально-ознайомчі візити до європейських міжнародних структур (керівні органи ЄС, Ради Європи).


Культурно-виховна робота

При підготовці фахівців особлива увага приділяється культурному та духовному формуванню особистості студента. Студенти активно подорожують визначними місцями України та зарубіжжя, беруть участь у розробленні маршрутів подорожей.

На кафедрі активно функціонує географічний гурток «АЗИМУТ» (30 травня 2017 року).

Вирішувати проблеми студентів, враховувати їхню думку, формувати та реалізовувати цікаві плани допомагає Студентський парламент КиМУ.

Продемонструвати свої таланти студенти можуть, беручи участь в різноманітних конкурсах, фестивалях, шоу-програмах, дебютах, театральних студіях університету.

23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч
27 03/2018
11:40
Зустріч