Кафедра будівництва та архітектури

Завідувач кафедри будівництва та архітектури

Обухов Андрій Вікторович

Завідувач кафедри, к.т.н., професор

Кафедра будівництва та архітектури створена у 2008 році та здійснює підготовку фахівців ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальностей 191 Архітектура та містобудування (архітектура будівель і споруд; містобудування; дизайн архітектурного середовища; ландшафтний дизайн), 192 Будівництво та цивільна інженерія (промислове і цивільне будівництво; міське будівництво та господарство; водопостачання та водовідведення; теплогазопостачання та вентиляція).

Науково-педагогічні працівники кафедри – це висококваліфіковані фахівці, 80% яких – доктори та кандидати наук, серед них: д.т.н. Омельяненко М.В., к.т.н. Дьомічєв К.Е., к.т.н. Могілевська О.Ю., проф. Вірченко С.П., к.т.н. Обухов А.В., к.т.н. Штанько А.П., викладач Коллє Г.Г.


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Будівництво та цивільна інженерія
 • основи системного аналізу;
 • технологія будівельного виробництва;
 • організація та економіка будівництва;
 • планування міст і транспорт;
 • основи і фундаменти;
 • залізобетонні, металеві та кам'яні конструкції;
 • електротехніка в будівництві;
 • конструкції з деревини та пластмас;
 • управління будівництвом;
 • експлуатація будівель і споруд;
 • основи і фундаменти;
 • теоретична механіка;
 • технічна механіка рідини і газу;
 • опір матеріалів;
 • будівельна механіка;
 • будівельне матеріалознавство;
 • інженерна графіка;
 • метрологія і стандартизація;
 • інженерна геологія і основи механіки ґрунтів;
 • будівельна техніка;
 • водопостачання і водовідведення;
 • геодезична практика;
 • технологічна практика будівництва.
Архітектура та містобудування
 • архітектурне проектування;
 • рисунок, живопис, скульптура;
 • матеріалознавство;
 • конструкції будівель і споруд;
 • архітектурні конструкції;
 • нарисна геометрія;
 • інженерне обладнання будівель і території та транспорт;
 • технологія будівництва;
 • економіка архітектури та будівництва і кваліметрія;
 • історія архітектури і містобудування;
 • теорія архітектури і архітектурного проектування;
 • композиція і архітектурна композиція;
 • обмірювально-геодезична практика;
 • художня практика;
 • технологічна практика;
 • проектна практика.

Наукова робота

Колектив кафедри бере участь у виконанні науково-дослідної теми «Модель сімейного гуртожитку:аналіз сучасних тенденцій» (зареєстрована в УкрІНТЕІ, реєстраційний №0116U005371). Керівник теми – к.т.н. Обухов А.В.

Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових дослідженнях наступних напрямків:

 • методологія законодавчого та нормативного забезпечення в архітектурі та будівництві;
 • технічне регулювання у будівельній галузі;
 • розробка та оцінка будівельно-технічних властивостей нових будівельних сумішей;
 • підготовка матеріалів та розробка Державних будівельних норм і стандартів;
 • принципи застосування новітніх будівельних матеріалів в опоряджувальних роботах;
 • застосування комп'ютерних технологій в будівництві;
 • сучасна теорія автоматичного управління, цифрові та оптимальні системи;
 • ландшафтний дизайн;
 • проблематика армованого залізобетону;
 • технічне обстеження та нагляд за безпечною експлуатацією будівель;
 • проектування і розрахунок будівельних конструкцій;
 • реконструкція будівель і споруд;
 • підсилення будівельних конструкцій та основ фундаментів;
 • вивчення коливань та захисту від зовнішніх збуджень будівельних конструкцій;
 • методологія наукового пізнання.

Результати наукових досліджень викладачів знаходять своє відображення в наукових публікаціях і навчально-методичних працях.

На кафедрі працює науково-дослідний гурток – Студія будівельного мистецтва та архітектурної науки за професійним спрямуванням.


Викладачі та студенти кафедри є активними учасниками круглих столів, науково-практичних конференцій:

 • "Актуальні проблеми застосування комп'ютерної техніки для розрахунків та проектування будівельних конструкцій";
 • "Застосування сучасних оздоблювальних матеріалів";
 • "Використання новітніх будівельних технологій у процесі зведення будівель";
 • "Проблеми реконструкції панельного житла в межах міста Києва";
 • "Видатні будівельні споруди України".

Навчання студентів на кафедрі здійснюється за кредитно-молудьною системою. Усі дисципліни, які викладаються на кафедрі, забезпечені якісною навчально-методичною документацією власної розробки, що значно допомагає студентам в оволодінні знаннями на сучасному науково-технічному рівні. Зокрема, на кафедрі підготовлені науково-методичні розробки, які дозволяють студентам якісно підготувати, виконати та захистити Індивідуальні науково-дослідні завдання і курсові проекти та роботи, що передбачені навчальними планами підготовки.

Робочими мовами, як у всьому університеті є – українська та англійська.


Студенти проходять практичну підготовку

на спеціалізованих підприємствах, в вітчизняних компаніях і фірмах різних форм власності, які застосовують новітні технології в проектуванні, будівництві та експлуатації будівель і споруд, проектних організаціях.

Безперечною перевагою практичної підготовки для студентів кафедри в сучасних економічних умовах є те, що Київський міжнародний університет активно будується і студенти можуть взяти безпосередню участь у створенні матеріально-технічної бази Київського міжнародного університету, зокрема у проектуванні, і будівництві розрахунках реальних будівельних конструкцій

30 11/2017
12:00
Зустріч
11 11/2017
12:00
Зустріч
Музика, як спосіб комунікації
Гість: ФОЗЗІ (Олександр Сидоренко)
24 10/2017
12:00
Зустріч