Кафедра аудіовізуального мистецтва та виробництва

Завідувач кафедри аудіовізуального мистецтва та виробництва

Кудін Вячеслав Олександрович

Завідувач кафедри, д.філос.н., професор

Кафедра аудіовізуального мистецтва та виробництва забезпечує підготовку за напрямом «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво».

Спеціалізації:

 • режисура кіно і телебачення;
 • операторство;
 • мультимедійне сценічне мистецтво.

Навчальний процес здійснюють науковці й практики, відомі не лише в Україні, а й за кордоном, серед них: професори – Кудін В.О., д.філос.н., член Національної спілки кінематографістів України; Безручко О.В., доктор мистецтвознавства, член Національної спілки кінематографістів України; проф. Мироненко М.О., член Національної спілки журналістів України; Войтюк І.С. член Національної спілки театральних діячів України режисер, продюсер, сценарист; Бандило І.Є.; доцент Робочек В.І., член Національної спілки кінематографістів України, режисер; Швай Антон, викладач операторської майстерності; Раєвський Ю.А.; Паляниця В.О.; Устенко-Гайдай Г.Ф., член Національної спілки журналістів України, журналіст, редактор.


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Бакалавр
 • вступ до спеціальності,
 • історія матеріальної культури та побуту,
 • історія музики та музична література,
 • звук та музика в кіно та на телебаченні,
 • історія образотворчого мистецтва,
 • історія режисури,
 • історія світового кіно,
 • історія українського кіно,
 • історія телебачення, основи драматургії,
 • основи кіно телетехніки,
 • майстерність актора,
 • основи режисури,
 • кінотелережисура,
 • монтаж,
 • культура мовлення,
 • сценічна та екранна мова,
 • майстерність кіно телеоператора,
 • мистецтво аудіовізуальної реклами,
 • майстерність телеведучого,
 • операторський практикум,
 • організація телевиробництва та кінотелепродюсерство,
 • практикум з ведення телепрограм,
 • режисерський практикум,
 • сценографія театру,
 • кіно і телебачення, тележурналістика,
 • техніка відеозйомки та монтажу,
 • фотографія та кінофотоматеріали.
Магістр
 • актуальні проблеми режисури кіно і телебачення;
 • сучасні драматургічні технології світового телебачення;
 • тематико-стилістичні особливості українського поетичного кіно;
 • герменевтика кінотеледокументалістики;
 • кінотелемистецтво в сучасній соціокультурі;
 • технологія творчо-виробничих відносин в кіно і на телебаченні;
 • іміджелогія сучасного теле-, радіоведучого;
 • маркетингові технології комунікації в екранних мистецтвах;
 • авторське право та ін.

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження теми: «Соціально-комунікативний процес, аудіовізуальні та сценічне мистецтва в Україні і світі в контексті сучасних наукових досліджень» (науковий керівник теми – Іщенко Є.О., к.філол.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116 u 007987).


Основні напрями наукових досліджень

 • Формування телевізійного інформаційного простору в Україні та поза її межами.
 • Аналіз досвіду української та європейської кіно- і тележурналістики та телережисури, її вплив на формування національної традиції.

Основні публікації викладачів кафедри аудіовізуального мистецтва та виробництва:

 • Кудін В.О.
 • Эмоции в обучении и образовании. Социально-психологический аспект: учеб. пособие. – Х.: ВЦ НТУ "ХПІ", 2012. – 179 с.
 • Гносеологические истоки современной педагогики. // Научный журнал «Эмоционально-эстетические факторы в науке и образовании. Серия: «Теория и практика управления социальными системами». – №1. – 2013. – С.27–142

 • Безручко О.В.:
 • Науково-практичні дослідження розвитку творчого процесу в різних видах мистецтва (кінематограф, телебачення, театр, медіа): колективна монографія. – К.: КиМУ, 2014. – Том. 5. – 246 с.
 • Українські кінематографісти, педагоги: відновлені сторінки життя: монографія. – К.: КиМУ, 2014. – Том 4. – 245 с.
 • Симбіоз експериментів і традицій у підготовці фахівців творчих спеціальностей в Інституті телебачення, кіно і театру Київського міжнародного університету: монографія. – К.: КиМУ, 2014. – Т. 2. – 218 с.
 • Українська мистецька кіноосвіта: монографія. – К.: КиМУ, 2014. – Том 8. – 250 с.
 • Вітчизняна кіношкола. Режисери-педагоги: навчальний посібник [для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів]. – К.: КиМУ, 2014. – Т. 11. – 339 с.
 • Майстерня режисерів кіно і телебачення: вчитель і учні: колективна монографія [наук. ред.: О.В. Безручко]. – К.: КиМУ, 2014. – Т. 1–2. – 547 с.
 • Українська мистецька кіноосвіта: монографія. К.: Київський міжнародний університет, 2014. – Том 8. 250 с., Том 9. 252 с.
 • Кінорежисери-педагоги. Том 11: Навчальний посібник. К.: КиМУ, 2014. – Т. 11. – 339 с.
 • Высшие двухгодичные курсы кинорежиссеров как неизвестный эксперимент советского высшего образования и кинематографа / Актуальные аспекты фундаментальных и прикладных исследований: сборник научных трудов / под общ. ред. И.Г. Паршутиной. – Орёл: Изд-во ОрелГИЭТ, 2016. – 364 с. – С. 274–280.
 • Украинский период кинопедагогической и научной деятельности Георгия Авенариуса / Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie. – 2016. – Nr 2 (6). – Lodz (Polska): Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Informatyki i Umiejetnosci. – 185 s.

 • Мироненко М.О.:
 • Нариси з історії театру та режисури: Доба Просвіти: Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2012. – 208 с.
 • «Режисура» первісних цивілізацій // Кінознавство, культурологія та мистецтвознавство (соціальнокомунікаційний аспект): колективна монографія [наук. ред.: О.В. Безручко та О.М. Холод] .– К.: Київський міжнародний університет, 2013. – 394 с. – С. 245–254.
 • Історія режисури кінця IX-XX століття: курс лекцій. – К: КиМУ, 2013 – 88 с.
 • Зображальне вирішення фільму: курс лекцій. – К: КиМУ, 2014 – 88 с.

Науково-практичні конференції

Науковці кафедри взяли участь у таких науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, симпозіумах в Україні та за її межами:

 • Крулий стіл «Телебаченя: Проблеми сучасного телебачення та шляхи їх вирішеня (14 жовтня 2017, м. Київ);
 • Молоде телебачення імені Вадима Чубасова Фестиваль (травень 2017);
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів на тему «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України» (19 квітня 2017 року, м. Київ, КиМУ);
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу на тему «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи» (15 березня 2017 року, м. Київ, КиМУ);
 • XV міжнародна наукова конференція «Традиція і культура. Лабіринти еволюції: становлення людини та людства» (16 грудня 2016 року, м. Київ);
 • VІІІ круглий стіл «Перспективи розвитку екранних мистецтв в Україні» (4 листопада 2016 р., м. Київ);
 • Круглий стіл «Перспективи розвитку екранних мистецтв» (10 жовтня 2016 року, м. Київ);
 • Круглий стіл з міжнародною участю «Український кінематограф у світовому контексті» (5 вересня 2016 року, м. Київ);
 • ІІІ круглий стіл з міжнародною участю «Чубасівські читання» (3 червня 2016 року, м. Київ);
 • Круглий стіл «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво» (19 травня 2016 року, м. Київ);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка» (18 квітня 2016 року, м. Київ);
 • Круглий стіл «Теорія і практика екранних мистецтв» (17 березня 2016 року, м. Київ);
 • Молоде телебачення імені Вадима Чубасова Фестиваль (24 травня 2015 року);
 • ХХ міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій» (14 березня 2015 року);
 • Інтелектуальна гра «Зірка телебачення» Фестиваль» (22 листопада 2014 року);
 • ІV міжнародний симпозіум «Світ соціальних комунікацій» (4-5 квітня 2014 року, м. Київ);
 • Круглий стіл «Чубасівські читання» (20 березня 2014 року, м. Київ);
 • ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграція національних пріоритетів вищої школи та Болонської системи навчання в Україні» (14 березня 2014 року, м. Київ);
 • Международная научно-практическая конференция «Профессионализм педагога: сущность, содержание,перспективы развития» (13-14 марта 2014 года, г. Москва РФ);
 • XIХ Міжнародна науково-практична конференція «Україна в євроінтеграційних процесах» (15-16 лютого 2014 року, м. Київ);
 • VІ круглий стіл «Український кінематограф: минуле, сьогодення, перспективи» (10 лютого 2014 року, м. Київ);
 • V Міжнародна наукова конференція «Традиції і сучасне становище культури і мистецтв» (20–21 листопада 2014 року, м. Мінськ, Бєларусь);
 • Міжнародна наукова конференція «Наука і сучасний університет 4» (14–15 листопада 2014 р., м. Ніш (Сербія));
 • VІ круглий стіл «Перспективи розвитку екранних мистецтв в Україні» (6 листопада 2014 року, м. Київ).

Наукові студентські товариства:

 • «Кінокадр» (керівник – доц. Робочек В.І., Мироненко М.О.);
 • Майстер-класи з провідними практиками театру, кіно, телебачення (відповідальний – проф. Безручко О.В.).

Практика студентів кафедри кіно-, телемистецтва

Практика є невід’ємною складовою навчального процесу. Метою практичної підготовки є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці у сфері їх майбутньої професії, формування в них, на базі одержаних у Київському міжнародному університеті, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати власні знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності.


Студенти мають можливість проходити практику на таких базах:

 • Національна кіностудія художніх фільмів ім. О.П. Довженка;
 • УТ-1;
 • Телевізійний канал ICTV;
 • Телевізійний канал CTБ;
 • Навчальна телестудія КиМУ;
 • Центрльний канал;
 • Спілка молодих кінематографістів кінокомпанія «Х Муза».

У навчальному процесі широко використовуються можливості навчально-виробничої телестудії та звукові студії КиМУ:

 • проводяться практичні заняття з «Майстерності диктора і ведучого телепрограм», «Майстерності актора», «Кінотелережисури», «Операторські майстерності», «Монтажу»;
 • під керівництвом досвідчених фахівців студенти готують навчальні, курсові й дипломні роботи у спеціально обладнаних зйомочних павільйонах, комп’ютерних монтажних;
 • заняття з акторської майстерності проходять у спеціально обладнаних репетиційних аудиторіях;
 • на базі телестудії КиМу готуються випуски програм «Студентський квиток», що транслюються на 17 телеканалах України.

Конкурси, започатковані кафедрою:

 • щорічний загальноуніверситетський фотоконкурс «Молодий об’єктив»;
 • Всеукраїнський та міжнародний фестиваль «Молоде телебачення».

Творчі досягнення студентів спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» на Всеукраїнських і Міжнародних фестивалях екранних мистецтв:

  Х Всеукраїнський і VII міжнародний фестиваль "Молоде телебачення» ім. В.Л. Чубасова
 • Володимир Паляниця – I місце за публіцистичний документальний фільм "Голос", 10-12 травня 2017 р.;
 • Марія Компанець – фільм "Янгол" ІІ місце за роботу режисера з актором (режисерську роботу) у номінації короткометражний художній фільм, 10-12 травня 2017 р.;
 • Анрій Салеомон – програма "Художник UA" за творче рішення, спеціальний диплом жюрі, 10-12 травня 2017 р.;
 • Наталія Кудрик – короткометражний художній фільм "Навіки твій" (за сучасне прочитання твору), спеціальний диплом жюрі, 10-12 травня 2017 р.;
 • Олександра Башкатова – за фільм "Чого я хочу" - краща роль у студентській постановчій відеороботі, спеціальний диплом жюрі, 10-12 травня 2017 р.
  Каннський кінофестиваль
 • фільм "Орієнтир" режисера Андрія Кучмія і Володимира Паляниці - секція Short Film Corner (11-22 травня 2016 р.)

ІX Всеукраїнський VІ Міжнародний фестиваль ім. В.Л. Чубасова «Молоде телебачення»

 • Катерина Мурована – диплом І ступеня за студентську відеороботу ігровий короткометражний фільм «Що всередині Джека Хадсона», 22-24 травня 2015 р.;
 • Михайло Кравченко – диплом за кращу операторську роботу в ігровому короткометражному фільмі «Що всередині Джека Хадсона», 22-24 травня 2015 р.;
 • Анна Франко – диплом ІІ ступеня пізнавальна телепрограма «Час ризику». Автор і ведуча, 22-24 травня 2015 р.;
 • Артем Антоненко – диплом ІІ ступеня за студентську відеороботу документальний фільм «Історія маленького міста», 22-24 травня 2015 р.;
 • Єлизавета Радчук – диплом ІІІ ступеня за студентську відеороботу ігровий короткометражний фільм «Сон», 22-24 травня 2015 р.

І Всеукраїнський студентський фестиваль «Через терни до зірок»

 • Пламадяло Катерина – І місце в номінації краща телевізійна програма за відеороботу «Через терни до зірок», 02-05 грудня 2015 р.;
 • Компанець Марія – І місце в номінації кращий короткометражний фільм за ігровий короткометражний фільм «Янгол», 02-05 грудня 2015 р.
30 11/2017
12:00
Зустріч
11 11/2017
12:00
Зустріч
Музика, як спосіб комунікації
Гість: ФОЗЗІ (Олександр Сидоренко)
24 10/2017
12:00
Зустріч