Журналістика

Інститут журналістики Київського міжнародного університету забезпечує підготовку фахівців з журналістики за рівнями вищої освіти:

 • бакалавр
 • магістр

Фахівець з журналістики

Термін навчання:
 • бакалавр – 4 роки;
 • магістр – 2 роки на базі фахової базової вищої освіти;
 • магістр – 2 роки на базі базової вищої освіти з іншої спеціальності.
Форма навчання:
 • денна
 • заочна (дистанційна).
ПРОФЕСІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Бакалавр

історія української та зарубіжної журналістики; міжнародна журналістика; соціологія масової комунікації; медіакритика та медіабезпека (безпека життєдіяльності журналіста); агенційна журналістика; газетно-журнальне виробництво; інтернет-журналістика; радіо- та телевиробництво; фотожурналістика; сучасний літературно-видавничий процес; загальне редагування; сучасна українська література; практичний курс з сучасної української мови; практична стилістика; етика професійного спілкування; риторика; історія зарубіжної та української літератури; сучасна зарубіжна література; теорія твору і тексту; технічні засоби виробництва; основи репрографії та комп`ютерного дизайну; журналістський менеджмент і маркетинг; психологія журналістської творчості; основи наукових досліджень; комунікаційні технології; медіаправо; політологія та ін.

Магістр

актуальні проблеми теорії та історії журналістики; теорія та історія видавничої справи та редагування; публіцистика; авторське право; моніторинг та інформаційні моделі ЗМІ; теорія, історія та методологія дослідження соціальних комунікацій; прикладні соціально-комунікаційні технології; документознавство та архівознавство; соціологія громадської думки; міжнародні відносини і ЗМІ; педагогіка і психологія вищої школи: методика викладання фахових дисциплін та організація наукових досліджень; інформаційна політика України та ін.

СПІЛЬНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА КиМУ: В Інституті журналістики активно використовуються такі форми навчальної роботи:
 • майстер-класи провідних журналістів України й закордону;
 • науково-практичні конференції з проблем формування національного та світового інформаційного простору;
 • творчі конкурси на найкращу публікацію, фотоілюстрацію;
 • зустрічі із успішними випускниками та студентами-практиками КиМУ.

У професійній підготовці журналістів активно використовується навчальна телестудія, на базі якої студенти Інституту готують щотижня випуски програми «Студентський квиток», що транслюються на всіх регіональних телеканалах України.

Практичні навички з журналістики студенти отримують на базі прес-центру КиМУ, готуючи оперативні інформаційно-аналітичні матеріали для періодичних видань та провідних телекомпаній країни.

Після повного курсу навчання фахівець з журналістики може обіймати посади:
 • літературного редактора;
 • тележурналіста;
 • кореспондента;
 • копірайтера;
 • web-контент менеджера інтернет-видання;
 • прес-секретаря;
 • PR-менеджера;
 • SMM-менеджера (просування ЗМІ в соціальних мережах);
 • головного редактора телепрограм;
 • директора програм (радіо-, телевізійних);
 • начальника відділу (реклами, зв’язків з громадськістю);
 • журналіста-рерайтера;
 • редактора-перекладача;
 • ведучого телерадіопрограм.