Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціалізація «Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з організації комерційної діяльності, товарознавства, маркетингу послуг, реалізації цінової, товарної та асортиментної політики підприємств, електронної комерції, рекламної діяльності.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

• здійснювати вибір товарів і формування товарних асортиментів, покупців і постачальників;

• планувати й організовувати процеси закупівлі;

• організовувати комерційні взаєморозрахунки;

• організовувати рух товарів і створення системи стимулювання збуту;

• здійснювати керування товарними запасами;

• досліджувати й аналізувати товарні ринки;

• досліджувати асортимент і конкурентоспроможність товарів;

• досліджувати й моделювати бізнес-технології;

• аналізувати і оцінювати ефективність комерційної діяльності;

• досліджувати інформаційно-методичне забезпечення комерційної діяльності з метою її оптимізації;

• прогнозувати кон'юнктуру товарних ринків, номенклатуру товарів;

• розробляти стратегії комерційної діяльності підприємства на товарному ринку;

• проектувати процеси просування й реалізація товарів на ринку;

• прогнозувати результати комерційної діяльності підприємства.

Дисципліни спеціалізації:

  • комерційна діяльність;
  • правові засади підприємницької діяльності;
  • ризик-менеджмент;
  • товарознавство;
  • основи ЗЕД підприємства;
  • оподаткування підприємства;
  • організація діяльності підприємства.