Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціалізація «Біржова діяльність на товарному ринку»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з організації торгівлі та біржової діяльності, з аналізу товарних ринків і конкурентоспроможності продукції різних виробників, роботи з постачальниками, формування товарного асортименту, здійснення логістичних операцій та організації товаропросування, управління товарними запасами, інформаційного та рекламного забезпечення підприємницької діяльності.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

• здійснювати контроль за виконанням договорів, угод, контрактів, правил торгівлі та зберігання товарів;

• здійснювати ефективний менеджмент підприємства та персоналу;

• оцінювати вплив чинників зовнішнього середовища на функціонування торговельної організації;

• формувати інформаційне середовища якості і безпечності товарів, товарної асортиментної структури, правове поле здійснення торговельно-технологічного процесу;

• приймати оперативні рішення в межах своєї компетенції щодо збереження якості товарів у процесі товароруху;

• оцінювати якість основних груп послуг у ринкових умовах з урахуванням чинної законодавчої бази, створювати або вдосконалювати послуги з метою захисту інтересів споживачів;

• розпізнавати ринкові і внутрішні сигнали, оцінювати ефективні можливості зовнішнього зростання і організаційно-структурних змін та економічно обґрунтувати відповідні проекти;

• розробляти та удосконалювати методичний інструментарій і стандарти економічної роботи, вивчення і впровадження передового досвіду з організації торгівлі та біржової діяльності.

Дисципліни спеціалізації:

  • аналіз фінансових ринків;
  • біржове право;
  • основи біржової діяльності;
  • управління витратами;
  • підприємництво і малий бізнес;
  • товарознавство;
  • основи інвестиційного аналізу;
  • біржові операції;
  • біржовий маркетинг;
  • основи ЗЕД підприємства.