Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціалізація «Підприємницька діяльність»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з бізнес-моделювання, інвестування, аналітики бізнес-процесів, логістики підприємства, інформаційної підтримки бізнесу, міжнародного та соціально відповідального підприємництва.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

• визначати мету, завдання діяльності та структуру управління підприємством;

• готувати необхідні документи для реєстрації власного підприємства та складати перспективні бізнес-плани розвитку власного бізнесу;

• визначати потребу у фінансових ресурсах для започаткування підприємницької діяльності;

• володіти методами управління підприємницькою діяльністю, що дозволить швидко приймати обґрунтовані економічні рішення та генерувати нові підприємницькі ідеї, виходячи за межі стандартних процедур, але діючи при цьому в існуючому правовому полі;

• розраховувати основні показники виробничо-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;

• вести пошук шляхів, методів і засобів підвищення ефективності використання наявних та залучених ресурсів суб’єктів підприємницької діяльності;

• оцінювати вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства і на цій основі формувати заходи запобігання та послаблення їхнього негативного впливу;

• аналізувати та інтерпретувати фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію, що міститься у звітності підприємств, і використовувати отримані дані для ухвалення ефективних управлінських рішень;

• здійснювати економічне діагностування підприємства, аналізувати й оцінювати підприємницький потенціал;

• управляти інноваційними процесами у підприємництві;

• створювати і налагоджувати внутрішній економічний механізм підприємства, системно проектувати управління матеріальними і фінансовими потоками на основі ІТ.

Дисципліни спеціалізації:

  • комерційна діяльність;
  • ризик-менеджмент;
  • фінансова діяльність суб’єктів підприємництва;
  • формування бізнес-моделі підприємства;
  • підприємництво і малий бізнес;
  • економетрика;
  • оподаткування підприємства;
  • організація діяльності підприємства;
  • правові засади підприємницької діяльності;
  • бізнес-планування.