Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Інститут міжнародних відносин Київського міжнародного університету забезпечує підготовку фахівців з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за рівнями вищої освіти:

 • бакалавр;
 • магістр.

Фахівець з міжнародних відносин, політолог-міжнародник, перекладач англійської мови

Термін навчання:
 • бакалавр – 4 роки;
 • магістр – 2 роки на базі фахової базової вищої освіти;
 • магістр – 2 роки на базі базової вищої освіти з іншої спеціальності.
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна (дистанційна).
ПРОФЕСІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Бакалавр

історія політичних вчень та політологія; історія, теорія міжнародних відносин; міжнародні відносини та світова політика; PR-інструменти в міжнародних відносинах; країнознавство (країни Європи, Північної та Південної Америки, Австралія, країни Азії та Африки; міжнародні організації; теорія держави і права; міжнародне публічне право; міжнародне приватне право; порівняльне конституційне право; дипломатична та консульська служба; конфліктологія та теорія переговорів; міжнародні економічні відносини; світова економіка; міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах; зовнішня політика України; дипломатія України; дипломатичний протокол та етикет; економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України; іноземна мова (англійська); друга іноземна мова; практика перекладу; екологія та безпека життєдіяльності; інформатика та сучасні інформаційні системи і технології; основи наукових досліджень.

Магістр

світова політика в ХХІ столітті: актори і процеси; теорія і практика сучасної міжнародної дипломатії; актуальні проблеми міждержавних відносини в АТР; аналіз та прогнозування зовнішньої політики; міжнародна та європейська безпека; міжнародні конфлікти; світовий ринок озброєнь та конверсія в міжнародних відносинах; геополітика і геостратегія; методологія досліджень міжнародних відносин; міжнародні системи та глобальний розвиток; актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин; правове регулювання зовнішніх зносин; міжнародне інформаційне право; публічна дипломатія.

СПІЛЬНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА КиМУ З: Після повного курсу навчання фахівець з міжнародного права

може працювати у:

 • посольствах;
 • секретаріаті Верховної Ради України;
 • міністерствах та відомствах України;
 • органах державної влади;
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах;
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності;
 • міжнародних організаціях;
 • засобах масової інформації.

може обіймати посади:

 • дипломатичного представника;
 • консультанта, радника, експерта з проблем міжнародних відносин;
 • керівника підрозділів зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності;
 • історика-політолога, політичного оглядача;
 • наукового співробітника;
 • перекладача.
ПОЗААУДИТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дипломатична вітальня, наукові гуртки і студії, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, участь у художніх і творчих колективах, спортивних секціях.