Спеціальність «Міжнародне право»

Спеціалізація «Міжнародне публічне право»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з міжнародно-правового регулювання міждержавних відносин:

• ведення справи в міжнародних судових установах та інших міжнародних інституціях, загальних і спеціалізованих, з метою розв’язання міжнародних спорів, захисту інтересів, держави, фізичних і юридичних осіб;
• підготовка представництва держави у відносинах з іншими державами, міжнародними організаціями та органами, представництво держави у міжнародних судових установах, складення відповідних процесуальних документів; представництво у національних судових та правоохоронних органах і установах, складення відповідних процесуальних документів; представництво фізичних та юридичних осіб у міжнародних судових та арбітражних установах, складення відповідних процесуальних документів;
• надання юридичний супроводів при укладенні комерційних угод між фізичними та приватними юридичними особами;
• володіння джерелами міжнародного законодавства, системою, нормами та принципами міжнародного законодавства, законодавчими документами з реалізації міжнародного законодавства;
• розроблення текстів міжнародних договорів;
• здійснення письмового перекладу юридичних текстів та документів, усний, у т.ч. синхронний переклад.

Дисципліни спеціалізації:


    1. Право міжнародної відповідальності і міжнародне правосуддя

    2. Міжнародне комунікаційне право

    3. Право міжнародної безпеки

    4. Адвокатура в Україні і правових системах інших країн

    5. Міжнародне енергетичне право