Спеціальність «Міжнародне право»

Спеціалізація «Міжнародне приватне право»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з приватноправових відносин, що регулюють взаємини між державними органами, організаціями і підприємствами, громадянами в міжнародній сфері:

• розуміння засад правового регулювання сімейних та трудових відносин за участю іноземних громадян;
• вирішення проблем міжнародного цивільного процесу та міжнародного комерційного арбітражу;
• володіння сучасними законодавчими прийомами і засобами регулювання цивільних відносин, ускладнених іноземними елементами передбачених в Україні;
• вміння знаходити відповіді (та документи) щодо питань регламентації порядку і процедур розгляду спорів, які виникають або можуть виникнути у правовідносинах з іноземним елементом;
• організація юридичного бізнесу й інші форми надання юридичних послуг, підбір оптимальних форм ведення такого бізнесу з урахуванням якнайширшого кола чинників; залучення клієнтів і побудова з ними відносини тривалої співпраці; досконале знання професійної етики та здатність керуватися нею в повсякденній діяльності;
• аргументування власних пропозицій щодо можливого удосконалення правового регулювання відповідних відносин в українському законодавстві.

Дисципліни спеціалізації:


    1. Міжнародний цивільний процес

    2. Міжнародне право промислової власності

    3. Нотаріальні дії в міжнародному приватному праві

    4. Міжнародне митне право

    5. Міжнародний комерційний арбітраж