Міжнародне право

Інститут міжнародних відносин Київського міжнародного університету забезпечує підготовку фахівців з міжнародного права за рівнями вищої освіти:

 • бакалавр;
 • магістр.

Юрист-міжнародник, перекладач англійської мови

Тренінгова програма «Міжнародне право для захисту громадських інтересів»

Термін навчання:
 • бакалавр – 4 роки;
 • магістр – 2 роки на базі фахової базової вищої освіти;
 • магістр – 2 роки на базі базової вищої освіти з іншої спеціальності.
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна (дистанційна).
ПРОФЕСІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Бакалавр

історія вчень про державу і право; історія міжнародного права; інститут міжнародно-правової відповідальності в сучасному міжнародному праві; міжнародне публічне право (основи теорії, галузі та інститути); римське приватне право; риторика; міжнародне приватне право; міжнародне економічне право; право ЄС; міжнародно-правові механізми захисту прав людини; теорія держави і права; правничі системи сучасності; порівняльне адміністративне право та кримінальне право і процес; конституційне право України; порівняльне конституційне та порівняльне цивільне право; міжнародні відносини та світова політика; управління ЗЕД; міжнародна інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах; країнознавство (Країни Азії та Африки, Європи, Північної та Південної Америки, Австралія); зовнішня політика України; дипломатичний протокол та етикет; право зовнішніх зносин, міжнародних договорів; конфліктологія та теорія переговорів; іноземна мова (англійська); друга іноземна мова; практика перекладу; сучасні інформаційні системи й технології; основи наукових досліджень.

Магістр

історія міжнародно-правових вчень про державу і право; правове регулювання зовнішніх зносин; міжнародне валютне право; міжнародна та європейська безпека; міжнародне трудове право; міжнародне кримінальне право; право Світової організації торгівлі; міжнародне торговельне право; міжнародне гуманітарне право; міжнародне право навколишнього середовища; право людини в міжнародному праві; міжнародне кримінальне право; організація наукових досліджень з теорії та практики міжнародного права.

Після повного курсу навчання фахівець з міжнародного права

може працювати у:

 • посольствах;
 • міністерствах і відомствах України;
 • консалтингових і аудиторських іноземних фірмах;
 • структурних підрозділах органів державної влади;
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах;
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності;
 • міжнародних організаціях.

може обіймати посади:

 • дипломатичного представника;
 • юриста-міжнародника;
 • радника;
 • експерта;
 • фахівця-аналітика;
 • політичного оглядача;
 • перекладача.