Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економічний факультет Київського міжнародного університету забезпечує підготовку фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за рівнем вищої освіти:

 • бакалавр.

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Термін навчання:
 • бакалавр – 4 роки.
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна (дистанційна).
ПРОФЕСІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Бакалавр

світова економіка; національна економіка; політична економія; мікроекономіка; макроекономіка; історія економіки та економічної думки; вища математика; теорія ймовірностей і математична статистика; економіко-математичне моделювання; економічна інформатика; статистика; теорія держави і права; маркетинг; гроші та кредит; фінанси, бухгалтерський облік; менеджмент; обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків; економіка та організація інноваційної діяльності; стратегія підприємства; планування і контроль на підприємстві; організація виробництва; соціально-трудові відносини; проектний аналіз; потенціал і розвиток підприємства; екологія та безпека життєдіяльності; цивільна оборона; охорона праці.

Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:
 • компаніях і фірмах, що мають міжнародні зв'язки;
 • торгових представництвах;
 • банках і фінансово-кредитних установах;
 • інвестиційних компаніях;
 • консалтингових фірмах;
 • виробничих і комерційних підприємствах.
Після повного курсу навчання фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • фінансовою діяльністю (фінансовий лізинг, операції на фінансових ринках, капіталовкладення в цінні папери, управління фінансовими ринками, фінансові консультації та ін.);
 • кредитними й розрахунковими операціями між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземними суб'єктами господарської діяльності;
 • оптовою і роздрібною торгівлею;
 • спільною підприємницькою діяльністю;
 • керуванням підприємствами;
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням;
 • економічними розрахунками й прогнозуванням;
 • державним управлінням;
 • дослідженням й аналізом ринків;
 • наданням послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності.

може обіймати посади:

 • економіста в іноземних компаніях і фірмах, що мають міжнародні зв‘язки;
 • торговельного представника, агента з комерційних послуг;
 • дилера й брокера з фінансових операцій, із купівлі-продажу товарів;
 • головного фахівця, керівника підрозділів у комерційному обслуговуванні, в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі, фондових біржах.