Міжнародні економічні відносини

Інститут міжнародних відносин Київського міжнародного університету забезпечує підготовку фахівців з міжнародних економічних відносин за рівнями вищої освіти:

 • бакалавр;
 • магістр.

Економіст-міжнародник, перекладач англійської мови

Термін навчання:
 • бакалавр – 4 роки
 • магістр – 2 роки на базі фахової базової вищої освіти;
 • магістр – 2 роки на базі базової вищої освіти з іншої спеціальності.
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна (дистанційна).
ПРОФЕСІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Бакалавр

міжнародні економічні відносини; світова економіка; історія економічних вчень; історія міжнародних відносин; історія політичних вчень та політологія; міжнародні відносини та світова політика; теорія держави і права; міжнародне публічне право; міжнародне приватне право; міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах; інформатика та сучасні інформаційні системи й технології; конфліктологія та теорія переговорів; дипломатичний протокол та етикет; менеджмент і маркетинг; вища математика; теорія ймовірностей і математична статистика; економіко-математичне моделювання; макроекономіка; мікроекономіка; бухоблік та аудит; іноземна мова (англійська); друга іноземна мова; практика перекладу; екологія та безпека життєдіяльності; основи наукових досліджень.

Магістр

глобальна макроекономічна політика; глобальні проблеми світового господарства й міжнародних економічних відносин; глобальна макроекономічна політика; світові економічні кризи; міжнародне економічне право; транснаціоналізація світової економіки; механізми функціонування СОТ; внутрішній ринок ЄС; міжнародна та європейська безпека; європейська інтеграція: політичний і правовий аспект; інноваційний менеджмент; міжнародний податковий менеджмент; реінжиніринг бізнес-процесів; методологія та організація наукових досліджень у галузі міжнародних економічних відносин.

СПІЛЬНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА КиМУ: Після повного курсу навчання фахівець з міжнародних економічних відносин

може працювати у:

 • посольствах;
 • міністерствах і відомствах України;
 • структурних підрозділах органів державної влади;
 • вітчизняних і іноземних фірмах і представництвах;
 • комерційних, банківських структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності;
 • міжнародних організаціях.

може обіймати посади:

 • дипломатичного представника;
 • консультанта, радника, експерта з проблем міжнародних відносин;
 • керівника підрозділів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності;
 • менеджера банківської та біржової системи;
 • наукового співробітника;
 • перекладача.
ПОЗААУДИТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дипломатична вітальня, наукові гуртки і студії, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, участь у художніх і творчих колективах, спортивних секціях.