Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»

Спеціалізація «Міжнародний бізнес»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з міжнародних економічних відносин, міжнародних фінансів, зовнішньоекономічних операцій і розрахунків, корпоративного управління та міжнародного права, маркетингу, а також філософії та етики бізнесу, соціології міжнародних відносин.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

• виконувати функції з правового, організаційного, інформаційно-аналітичного, облікового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;

• організовувати дипломатичну роботу та взаємодіяти зі своїми колегами з міжнародного економічного простору в процесі зовнішньоекономічної діяльності, професійно вирішувати завдання міжнародної конкуренції;

• здійснювати просування на світові ринки конкурентоспроможної продукції вітчизняних підприємств, розробляти маркетингові стратегії діяльності підприємств в умовах глобальної конкуренції;

• використовувати переваги та можливості міжнародного ділового середовища, бізнес-стратегій управління та організацій;

• вести бізнес відповідно до культурного контексту і особливостей різних регіонів світу;

• виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики;

• здійснювати комплексний аналіз міжнародного середовища компаній, моніторинг їх основних конкурентів на ринку, моделювати ринкові ситуації з урахуванням міжнародної конкурентоспроможності товарів.

Дисципліни спеціалізації:

  • методи прийняття управлінських рішень;
  • міжнародна бізнес-аналітика;
  • ціноутворення на світових товарних ринках;
  • розрахунки та платежі у міжнародному бізнесі;
  • страхування в міжнародному бізнесі;
  • транснаціональні корпорації;
  • державне регулювання зовнішньої торгівлі;
  • етика міжнародного бізнесу;
  • маркетингові дослідження.