Право

Юридичний інститут забезпечує підготовку фахівців з права:

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра теоретичних та приватно-правових дисциплін.

Професійні та практичні дисципліни

 • теорія держави і права;
 • історія вчень про державу і право;
 • римське приватне право;
 • судові та правоохоронні органи;
 • адвокатура та прокуратура України;
 • нотаріат України;
 • кримінологія;
 • конституційне право України;
 • цивільне право;
 • трудове право;
 • адміністративне право та процес;
 • порівняльне конституційне право;
 • міжнародне право;
 • кримінальне право;
 • фінансове право;
 • цивільне процесуальне право;
 • кримінальне процесуальне право;
 • господарське право;
 • господарське процесуальне право;
 • податкове право України;
 • виконавче провадження;
 • професійна етика юриста;
 • риторика;
 • інформатика та сучасні інформаційні технології;
 • безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях.

Після повного курсу навчання фахівець з права

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • наданням юридичних послуг (консультування, експертна оцінка);
 • попередженням, розслідуванням та призначенням покарань за вчинені злочини;
 • первинною аналітичною роботою і виконанням спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням знань в галузі національного права;
 • посиленням соціального захисту громадян;
 • вирішенням правових спорів.
може працювати у:
 • державних структурах та установах (судових та правоохоронних органах);
 • органах місцевого та державного управління.
26 06/2018
11:00
23 05/2018
16:00
Конкурс
23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч