Право

Юридичний інститут забезпечує підготовку фахівців з права:

Термін навчання
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра публічно-правових дисциплін.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • проблеми методології правового пізнання;
 • філософія права;
 • верховенство права;
 • актуальні проблеми теорії держави і права;
 • організація та проведення наукових досліджень;
 • теорія і практика вищої школи;
 • актуальні проблеми фінансового права;
 • актуальні проблеми кримінального права.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Взаємно-правова допомога держав;
 • Стандарти захисту прав людини;
 • Актуальні питання правового забезпечення безпеки суспільства та особистої безпеки громадян;
 • Діяльність органів юстиції України;
 • Порівняльне дослідження правових культур;
 • Актуальні проблеми цивільного права;
 • Актуальні проблеми адміністративного права;
 • Актуальні проблеми податкового права;
 • Право інтелектуальної власності;
 • Актуальні проблеми адміністративного судочинства;
 • Актуальні питання інформаційного права.

Після повного курсу навчання фахівець з права

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • наданням юридичних послуг (консультування, експертна оцінка);
 • попередженням, розслідуванням та призначенням покарань за вчинені злочини;
 • первинною аналітичною роботою і виконанням спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням знань в галузі національного права;
 • посиленням соціального захисту громадян;
 • вирішенням правових спорів.
може обіймати посади:
 • юрисконсульта;
 • прокурора;
 • слідчого;
 • судді;
 • експерта;
 • нотаріуса;
 • адвоката.
може працювати у:
 • державних структурах та установах (судових та правоохоронних органах);
 • органах місцевого та державного управління;
 • вищих навчальних закладах, які готують фахівців у сфері права.
26 06/2018
11:00
23 05/2018
16:00
Конкурс
23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч