Технологія, організація та економіка будівельного виробництва

Спеціалізація "Технологія, організація та економіка будівельного виробництва"

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з питань виробничо-технологічної, організаційно-управлінської та фінансово-економічної діяльності у будівельному виробництві:

 • вивчення технологічних процесів та виробничо-технологічної документації у будівництві, вибір оптимального варіанту технологічних будівельних процесів, їх суміщення у просторі і часі, розробка технологічних карт та проектів виконання робіт;
 • розробка проектів організації будівництва, використання оптимальних форм організації виробництва в будівництві (концентрації, спеціалізації, кооперування, комбінування);
 • складання кошторисів у будівництві, аналіз фінансово-господарської діяльності будівельно-монтажних організацій; виявлення впливу форм організації на економічну ефективність будівельного виробництва;
 • вибір раціонального варіанту виробничої структури в залежності від форми спеціалізації виробництва;
 • керування проектами та виробничим персоналом будівельно-монтажної організації.

Дисципліни спеціалізації:

 • технологія будівельного виробництва (поглиблений курс);
 • зведення і монтаж будівель і споруд (поглиблений курс);
 • організація та економіка будівництва (поглиблений курс);
 • виробнича база будівництва;
 • управління будівництвом;
 • менеджмент.
30 11/2017
12:00
Зустріч