Стоматологія

Термін навчання
 • магістр – 5 років (на базі повної середньої освіти)
Форма навчання
 • денна

Кваліфікація лікар-стоматолог

(організація та управління лікувально-профілактичною допомогою, стоматологія ортопедична, терапевтична, хірургічна, дитяча, ортодонтія)


Випускові кафедри спеціальності - кафедра стоматології та кафедра медико-біологічних дисциплін.

Професійні та практичні дисципліни

 • основи психології;
 • основи педагогіки;
 • безпека життєдіяльності, основи охорони праці;
 • загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією);
 • пропедевтика внутрішньої медицини;
 • гігієна та екологія;
 • пропедевтика терапевтичної стоматології;
 • пропедевтика ортопедичної стоматології;
 • пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології;
 • патоморфологія;
 • внутрішня медицина;
 • хірургія;
 • профілактика стоматологічних захворювань;
 • терапевтична стоматологія;
 • хірургічна стоматологія;
 • ортопедична стоматологія в т.ч. імплантологія;
 • ортодонтія;
 • медицина спеціального спрямування (фтизіатрія;
 • педіатрія;
 • акушерство;
 • оториноларингологія;
 • офтальмологія;
 • неврологія, в т. ч. нейростоматологія;
 • дерматологія, венерологія;
 • психіатрія, наркологія;
 • онкологія;
 • радіологія;
 • клінічна імунологія;
 • фармакологія (клінічна фармакологія);
 • екстремальна медицина та реабілітація (фізична реабілітація, спортивна медицина;
 • екстрена та невідкладна медична допомога;
 • медицина надзвичайних ситуацій);
 • цивільний захист та охорона праці (цивільний захист;
 • охорона праці в галузі;
 • інфекційні хвороби та епідеміологія);
 • дитяча терапевтична стоматологія;
 • дитяча хірургічна стоматологія та ін

Навчальний процес проходить в спеціалізованих кабінетах та лабораторіях.

Студенти стоматологічного факультету проходять практичну підготовку:

 • Університетська стоматологічна клініка КиМУ;
 • Київський міська стоматологічна поліклініка;
 • Стоматологічний центр "Радодент";
 • Стоматологічний центр "Естедентакс", та ін.

Випускники коледжів, які отримали диплом молодшого спеціаліста з «ортопедична стоматологія» (кваліфікація «зубний технік») приймаються на 2-й курс факультету за результатами фахового вступного екзамену для отримання ступеня магістра.

26 06/2018
11:00
23 05/2018
16:00
Конкурс
23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч