Стоматологія

Термін навчання
 • магістр – 5 років (на базі повної середньої освіти)
Форма навчання
 • денна

Кваліфікація лікар-стоматолог

(організація та управління лікувально-профілактичною допомогою, стоматологія ортопедична, терапевтична, хірургічна, дитяча, ортодонтія)


Професійні та практичні дисципліни

 • основи психології;
 • основи педагогіки;
 • безпека життєдіяльності, основи охорони праці;
 • загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією);
 • пропедевтика внутрішньої медицини;
 • гігієна та екологія;
 • пропедевтика терапевтичної стоматології;
 • пропедевтика ортопедичної стоматології;
 • пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології;
 • патоморфологія;
 • внутрішня медицина;
 • хірургія;
 • профілактика стоматологічних захворювань;
 • терапевтична стоматологія;
 • хірургічна стоматологія;
 • ортопедична стоматологія в т.ч. імплантологія;
 • ортодонтія;
 • медицина спеціального спрямування (фтизіатрія;
 • педіатрія;
 • акушерство;
 • оториноларингологія;
 • офтальмологія;
 • неврологія, в т. ч. нейростоматологія;
 • дерматологія, венерологія;
 • психіатрія, наркологія;
 • онкологія;
 • радіологія;
 • клінічна імунологія;
 • фармакологія (клінічна фармакологія);
 • екстремальна медицина та реабілітація (фізична реабілітація, спортивна медицина;
 • екстрена та невідкладна медична допомога;
 • медицина надзвичайних ситуацій);
 • цивільний захист та охорона праці (цивільний захист;
 • охорона праці в галузі;
 • інфекційні хвороби та епідеміологія);
 • дитяча терапевтична стоматологія;
 • дитяча хірургічна стоматологія та ін

Студенти проходять виробничу та виробничо-лікарську практику (догляд за хворими; сестринська практика у стоматології) в стоматологічних клініках і центрах різних регіонів України та на власній клінічній базі Київського міжнародного університету.

Випускники коледжів, які отримали диплом молодшого спеціаліста з «ортопедична стоматологія» (кваліфікація «зубний технік») приймаються на 2-й курс факультету за результатами фахового вступного екзамену для отримання ступеня магістра.