Переклад мовлення сучасних ЗМІ

Спеціалізація «Переклад мовлення сучасних ЗМІ»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань у перекладацькій діяльності суспільно-політичного дискурсу з:

 • здійснення двостороннього усного (послідовного та з аркушу) і письмового перекладу мовлення сучасних ЗМІ, статей, промов та інтерв’ю;
 • забезпечення перекладацького супровіду під час міжнародних візитів, переговорів, конгресів;
 • організація та підтримка інформаційних служб, діяльність яких має міжнародний характер;
 • лінгвістичне забезпечення інтернет-комунікацій;
 • переклад, анотування, реферування та редагування текстів.

Дисципліни спеціалізації:

 • жанрово-стилістичні особливості перекладу;
 • лінгвокомунікативні аспекти перекладу;
 • міжкультурна комунікація і переклад;
 • порівняльна стилістика та лексикологія;
 • семантико-стилістичні проблеми перекладу суспільно-політичних текстів;
 • прагматичні аспекти перекладу газетно-публіцистичних тестів;
 • текстовий контент інформаційного простору;
 • проблема редагування перекладу публіцистичного тексту;
 • послідовний та письмовий переклад.