Медична психологія і здоров’я

Спеціалізація «Медична психологія і здоров’я»

Завдання спеціалізації полягає в отриманні студентами додаткових спеціальних професійних знань з вивчення психічних факторів, які впливають на виникнення хвороб, їх перебіг, профілактику та лікування; вивчення впливу тих чи інших хвороб на психіку; вивчення порушень розвитку психіки; вивчення відносин хворого з медичним персоналом і навколишнім середовищем; розробка методик експериментально-психологічного дослідження в клініці; створення психологічних методів впливу на психіку людини з лікувальною та профілактичною метою:

  • вивчення структури порушень психічної діяльності, закономірностей її розпаду у їх співставленні з нормою;
  • вивчення мозкових основ психічної діяльності психологічними методами на матеріалі локальних уражень головного мозку;
  • вивчення взаємозв'язку психічних і соматичних процесів при виникненні і розвитку хвороб;
  • розробка засобами психології заходів профілактики (психогігієна), лікування (психофармакологія) та реабілітації хворих психічними і соматичними захворюваннями.

Дисципліни спеціалізації:

    навички консультування: теорія, дослідження та практика; кризові втручання; діагностування та психопатологія розуміння дорослих; психологічні проблеми в контексті подружніх пар і сім’ї; нейропсихологічна діагностика; психологія брахіології; психологія профайлінгу.
30 11/2017
12:00
Зустріч