Туризм

Термін навчання
 • магістр – 2 роки
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра міжнародного туризму.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Теорія і методологія наукових досліджень в туризмі;
 • Міжнародне право;
 • Психологія управління;
 • Безпека туризму;
 • Стратегічний менеджмент і маркетинг;
 • Філософія туризму;
 • Економіка туризму.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Екскурсологія;
 • Управління якістю туристичних послуг;
 • Туризмологія: теорія туризму;
 • Програмний туроперайтинг;
 • Управління проектами в туризмі;
 • Міжнародний туризм;
 • Стратегія розвитку курортної справи;
 • Управління регіональним розвитком туризму;
 • Управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі;
 • Організація та управління виставково-ярмарковою діяльністю в туризмі.

Спільна освітня програма КиМУ з:


Фахівець з туризму підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • управлінням, організацією туристичного бізнесу;
 • наданням туристам якісних послуг (проживання, харчування, перевезення, екскурсійне обслуговування, розваги тощо);
 • міжнародним туризмом.

Після повного курсу навчання може:

обіймати посади:
 • фахівця з туристичного обслуговування;
 • організатора подорожей (екскурсій);
 • консультанта з подорожей;
 • інструктора оздоровчо-спортивного туризму;
 • інспектора з туризму;
 • фахівця із туристичної безпеки.
працювати:
 • у туристичних агенціях, фірмах і бюро подорожей;
 • в апараті органів державної влади й місцевого самоврядування;
 • у представництвах міжнародних компаній.
23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч
27 03/2018
11:40
Зустріч