Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Інститут міжнародних відносин забезпечує підготовку фахівців з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій:

Термін навчання
 • бакалавр – 4 роки
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Професійні та практичні дисципліни

 • історія політичних вчень та політологія;
 • історія, теорія міжнародних відносин;
 • міжнародні відносини та світова політика;
 • PR-інструменти в міжнародних відносинах;
 • країнознавство (країни Європи, Північної та Південної Америки, Австралія, країни Азії та Африки;
 • міжнародні організації;
 • теорія держави і права;
 • міжнародне публічне право;
 • міжнародне приватне право;
 • порівняльне конституційне право;
 • дипломатична та консульська служба;
 • конфліктологія та теорія переговорів;
 • міжнародні економічні відносини;
 • світова економіка;
 • міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах;
 • зовнішня політика України;
 • дипломатія України;
 • дипломатичний протокол та етикет;
 • економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України;
 • іноземна мова (англійська);
 • друга іноземна мова;
 • практика перекладу;
 • екологія та безпека життєдіяльності;
 • інформатика та сучасні інформаційні системи і технології;
 • основи наукових досліджень.

Спільна освітня програма КиМУ з:


Після повного курсу навчання фахівець з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

може працювати у:
 • посольствах;
 • секретаріаті Верховної Ради України;
 • міністерствах та відомствах України;
 • органах державної влади;
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах;
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності;
 • міжнародних організаціях;
 • засобах масової інформації.
може обіймати посади:
 • дипломатичного представника;
 • консультанта, радника, експерта з проблем міжнародних відносин;
 • керівника підрозділів зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності;
 • історика-політолога, політичного оглядача;
 • наукового співробітника;
 • перекладача.

Позааудиторна діяльність

Дипломатична вітальня, наукові гуртки і студії, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, участь у художніх і творчих колективах, спортивних секціях.