Міжнародні економічні відносини

Інститут міжнародних відносин забезпечує підготовку фахівців з міжнародних економічних відносин:

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Професійні та практичні дисципліни

 • міжнародні економічні відносини;
 • світова економіка;
 • історія економічних вчень;
 • історія міжнародних відносин;
 • історія політичних вчень та політологія;
 • міжнародні відносини та світова політика;
 • теорія держави і права;
 • міжнародне публічне право;
 • міжнародне приватне право;
 • міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах;
 • інформатика та сучасні інформаційні системи й технології;
 • конфліктологія та теорія переговорів;
 • дипломатичний протокол та етикет;
 • менеджмент і маркетинг;
 • вища математика;
 • теорія ймовірностей і математична статистика;
 • економіко-математичне моделювання;
 • макроекономіка;
 • мікроекономіка;
 • бухоблік та аудит;
 • іноземна мова (англійська);
 • друга іноземна мова;
 • практика перекладу;
 • екологія та безпека життєдіяльності;
 • основи наукових досліджень.

Спільна освітня програма КиМУ з:


Після повного курсу навчання фахівець з міжнародних економічних відносин

може працювати в:
 • посольствах;
 • міністерствах і відомствах України;
 • структурних підрозділах органів державної влади;
 • вітчизняних і іноземних фірмах і представництвах;
 • комерційних, банківських структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності;
 • міжнародних організаціях.
може обіймати посади:
 • дипломатичного представника;
 • консультанта, радника, експерта з проблем міжнародних відносин;
 • керівника підрозділів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності;
 • менеджера банківської та біржової системи;
 • наукового співробітника;
 • перекладача.

Позааудиторна діяльність

Дипломатична вітальня, наукові гуртки і студії, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, участь у художніх і творчих колективах, спортивних секціях.

26 06/2018
11:00
23 05/2018
16:00
Конкурс
23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч