Міжнародне право

Інститут міжнародних відносин забезпечує підготовку фахівців з міжнародного права:

Термін навчання
 • бакалавр – 4 роки
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Професійні та практичні дисципліни

 • історія вчень про державу і право;
 • історія міжнародного права;
 • інститут міжнародно-правової відповідальності в сучасному міжнародному праві;
 • міжнародне публічне право (основи теорії, галузі та інститути);
 • римське приватне право;
 • риторика;
 • міжнародне приватне право;
 • міжнародне економічне право;
 • право ЄС;
 • міжнародно-правові механізми захисту прав людини;
 • теорія держави і права;
 • правничі системи сучасності;
 • порівняльне адміністративне право та кримінальне право і процес;
 • конституційне право України;
 • порівняльне конституційне та порівняльне цивільне право;
 • міжнародні відносини та світова політика;
 • управління ЗЕД;
 • міжнародна інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах;
 • країнознавство (Країни Азії та Африки, Європи, Північної та Південної Америки, Австралія);
 • зовнішня політика України;
 • дипломатичний протокол та етикет;
 • право зовнішніх зносин, міжнародних договорів;
 • конфліктологія та теорія переговорів;
 • іноземна мова (англійська);
 • друга іноземна мова;
 • практика перекладу;
 • сучасні інформаційні системи й технології;
 • основи наукових досліджень.

Після повного курсу навчання фахівець з міжнародного права

може працювати у:
 • посольствах;
 • міністерствах і відомствах України;
 • консалтингових і аудиторських іноземних фірмах;
 • структурних підрозділах органів державної влади;
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах;
 • комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності;
 • міжнародних організаціях.
може обіймати посади:
 • дипломатичного представника;
 • юриста-міжнародника;
 • радника;
 • експерта;
 • фахівця-аналітика;
 • політичного оглядача;
 • перекладача.