Інститут міжнародних відносин

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин здійснює підготовку фахівців за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр - набір до 2016 року:

 • міжнародні відносини;
 • країнознавство;
 • політологія;
 • міжнародна інформація;
 • туризм;
 • комп’ютерні науки.
Магістерські програми:
 • міжнародні відносини;
 • міжнародна інформація;
 • країнознавство;
 • політологія;
 • туризм;
 • зовнішня політика.
Навчальний процес забезпечують 4 кафедри

У 2017-2018 н.р. кафедрами були проведені заходи з покращення науково-методичного забезпечення викладання дисциплін, оновлення навчальних програм з переорієнтацію з лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану форму навчання та на організацію самостійної роботи студента. Забезпечена розробка нових навчально-методичних комплексів та курсів лекцій з навчальних дисциплін англійською мовою.

Лекційні курси викладаються українською мовою, частково англійською, семінарські заняття проводяться виключно англійською мовою.


Наукова діяльність

Професорсько-викладацький колектив Навчально-наукового інституту працює над дослідженням наукової теми: «Євроінтеграційні процеси як складові глобалізованого світу» (науковий керівник теми – Тіменко І.В., к.філол.н., професор). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0108U008609).

Протягом 2016-2018 н.р. наукова робота здійснювалась в межах таких підтем:
 • «Україна – Східний щит Європи: проблеми та стратегічні орієнтири»
 • «Стратегія розвитку туристичної індустрії України в умовах глобалізації»
 • «Інформатизація українського суспільства як складова процесу євроінтеграціх та глобалізації»

Наукові результати дослідження знайшли відображення у публікаціях:

монографії:
 • Iванченко Р.П. Апостол українського відродження: до 175 річниці від дня народження М. Драгоманова. – К.: Вид-во КиМУ, 2016. – 390 с.;
 • Іванченко Р.П. Майбутнього немає без минулого. – К.: Видавничий дім «Історія в книзі», 2016. – 148 с.
курси лекцій та посібники:
 • Вяткіна Т.Г., Вяткін П.С. Практикум з економіки підприємства. – К.: Вид-во КиМУ, 2016. – 109 с.;
 • Вяткіна Т.Г., Вяткін П.С. Практикум з менеджменту. – К.: Вид-во КиМУ, 2016. – 128 с.
статті:
 • Тараненко Г.Г. Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 107 (4). – С. 390 – 392.;
 • Тараненко Г.Г. Роль громадянського суспільства у євроінтеграційних процесах Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. Випуск 71. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2016. – С. 135 – 143.
 • Тараненко Г.Г. Сучасні тенденції розвитку міжнародної безпеки Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В. Бабкіна]. – Випуск 19: збірник наукових праць. – Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 138 – 142.

Результати наукової діяльності викладачів та студентів Інституту знаходять своє відображення в статтях, виступах на всеукраїнських та міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах:

 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів на тему «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України» (19.04 2017).
 • Методичний семінар для молодих викладачів (18.04.2017).
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу на тему «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи» (15.03 2017).
 • ХХІ Міжнародна студентська науково-практична конференція “Європейський шлях розвитку України як запорука формування ціннісних орієнтирів української молоді” (20.04.2016).
 • Методичний семінар для молодих викладачів (18.04.2016).
 • ХХІ Міжнародна науково-практична конференція “Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика” (16.03.2016).
 • «Передріздвяний час в Німеччині» (практичне заняття студентів спеціальності «міжнародне право») (17.12.2015).
 • Круглий стіл «Сучасні міжнародні конфлікти: причини, сутність та шляхи врегулювання» (23.11.2015).
 • Презентація інноваційного проекту туристичного підприємства “Unique Travel Group” (20.11.2015).
 • Круглий стіл на тему «Україна в умовах сучасних тенденцій та перспектив розвитку міжнародного туризму» (16.11. 2015).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів» (23.10 2015).
 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Аналітика міжнародних відносин» (20.05.15).
 • Круглий стіл на тему: «Антикорупційне законодавство України: стан та перспективи впровадження»(29.04.15).
 • Участь науковців КиМУ у з'їзді представників юридичних ВНЗ і наукових установ (28.04.15).
 • Науково-методичний семінар «Вітчизняна освіта чи освіта за кордоном: сучасні реалії України» (28.04.15).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій» (14.03.15).

Участь науковців та студентів інституту у парламентських слуханнях на тему: «Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України» (6 викладачів та 35 студентів, 8.06.2016, ВРУ, Київ).

Наукові студентські товариства й гуртки: «Молодий європеїст», «Міжнародна політика в сучасному світі», «Україна в системі міжнародних відносин», «Молодий дипломат», «Студія з міжнародного публічного права», «Студія з міжнародного приватного права», «Економіст-міжнародник», «Комп’ютер і людина», «Економіко-математичне моделювання та методи оптимізації управлінських рішень», «Українські Інтернет-видання», туристичний клуб «Азимут», «Українська політична шахівниця».


Міжнародне академічне співробітництво

У 2016-2017 н.р. Київський міжнародний університет активно працював у напрямках інтенсифікації міжнародного академічного співробітництва. В межах програми міжнародних зв’язків відбулись зустрічі та лекції Надзвичайних і Повноважних Послів країн, акредитованих в Україні, представників міжнародних організацій:
Палестини (Мохаммед К. Аль-Асаад), Сирійської Арабської Республіки (Хассан Хаддур); Республіки Індія (Манодж Кумар Бхарті), Королівства Норвегії (Оле Хорпестед), Голови представництва ЄС в Україні (Хюг Мінгареллі), експерта Європейського Союзу (Д-р Олів'с Всдрін).
Робочою мовою всіх лекцій була англійська мова. Учасники зустрічей, студенти та викладачі, змогли отримати від шановних дипломатів інформацію щодо стану та перспектив міжнародних відносин їх країн та України, станом міжнародних відносин та перспективами їх розвитку, проблем кризи біженців в ЄС і шляхів їх розв'язання, 23–річних відносин України та ЄС. Спілкування з високоповажними дипломатами, їх досвід дипломатичної роботи має велике значення при підготовці майбутніх дипломатів, фахівців з міжнародних економічних відносин, міжнародного права, юристів і традиційно відбуваються в Київському міжнародному університеті: координатор ПРООН в Україні Янтомас Хімстра з нагоди Дня створення ООН (2016 р.), Вівіан Уокер (США) «Публічна дипломатія: просування інтересів країни за кордоном»(2015 р.), координатор проектів ОБСЄ Посол Вайдотас Верба (2015) та ін.
Відбулись також зустрічі з Голлівудським актором і режисером Крістофером Кассом, екс-міністром економічного розвитку і торгівлі України (2014–2016) (Айварас Абрамавічус).

Участь Інституту у міжнародних освітніх проектах і програмах.

Символом майбутнього поглиблення співпраці Київського міжнародного університету з університетами – партнерами став «День Польщі в КиМУ» (7 грудня 2016 р.), учасниками якого були: Вища Школа Бізнесу в Домброві Гурнічій, Сопотська Вища Школа та Вища Школа Туризму та Готельного Бізнесу міста Гданськ.

Саме з цими вищими навчальними закладами Польщі Київський міжнародний університет успішно реалізує спільні освітні програми зі спеціальностей - міжнародні відносини, менеджмент, інформаційні технології, європеїстика (міжнародні економічні відносини), європеїстика (соціальні комунікації та медіа), управління підприємницькою діяльністю у туризмі, за якими студенти отримують європейські дипломи.

Найактивнішими учасниками свята стали студенти Інституту, які навчаються за вищевказаними спеціальностями, демонструючи прекрасне володіння польською мовою, знаннями з історії та культури Польщі.


Студентські досягнення

 • 2009 р. – I місце команди КиМУ в національному раунді Конкурсу ім. Ф. Джессопа та участь у міжнародному раунді (команда у складі: Доненко Д., Гонтарук М., Шиллер Г., Безкоровайна А.), м. Вашингтон (США);
 • 5–10 квітня 2009 р. – перемога команди КиМУ в національному раунді конкурсу «Модельний міжнародний кримінальний суд» (Model International Criminal Court) серед студентів-правників Західної, Центральної та Східної Європи (всього понад 60 студентів), м. Кшижова (Польща);
 • лютий-березень 2010 р. – перемога в національному раунді і VIII місце серед 27 навчальних закладів світу в міжнародному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Плішко О., Безкоровайна А., Довгун В.), м. Гаага (Нідерланди);
 • 2011 р. – III місце в Конкурсі з міжнародного гуманітарного права ім. Ф. Мартенса (команда у складі: Приходько М., Оверченко В., Судаленко І.), м. Москва (Росія);
 • 2012 р. – II місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Судаленко І., Приходько М., Петросян С.), м. Одеса (Україна);
 • 2015 р. – ІІ місце у Національному раунді з Міжнародного права імені Бена Телдерса.

Стажування студентів за кордоном

 • Решетняк Валерія, студентка 2 курсу магістратури, та Овчаренко Раїса студентка 4 курсу спеціальності «Міжнародне право» пройшли стажування в університеті в Китаї ( грудень- травень 2016).
 • Мельник Ірина, студентка 1 курсу магістратури пройшла стажування в Академії Фінансів і бізнесу в Варшаві.
 • Чімбру Аліна, студентка IV курсу спеціальності «Міжнародні відносини», пройшла відбір у Корейському національному інституті розвитку міжнародної освіти (NIIED) на отримання гранту для навчання в Кореї за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на період від 2012 до 2017 року.
 • Єлісейцева І., Зубенко Ю., студентки IV курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини», пройшли мовне стажування в Йорданії.
 • Близько 40 студентів Інституту міжнародних відносин, які вивчають китайську мову, пройшли стажування у Нанькайському університеті м. Тцяньзінь (КНР) від 1 вересня 2008 р. до 20 травня 2011 р.
 • 6 студентів пройшли стажування в межах польського проекту Polska Pomoc «Розвиток академічних бізнес-інкубаторів в Україні» (липень 2013 р.)

Після повного курсу навчання в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин Київського міжнародного університету перед випускниками відкриваються широкі можливості для дипломатичної, науково-дослідної та викладацької кар'єри. Випускники успішно працюють в державних організаціях - міністерствах і відомствах, міжнародних, громадських і політичних організаціях, приватних фірмах і банках.

23 05/2018
16:00
Конкурс
23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч
27 03/2018
11:40
Зустріч