Середня освіта. Англійська мова

Інститут лінгвістики та психології забезпечує підготовку фахівців з Середньої освіти. Англійська мова:

Термін навчання
 • магістр – 2 роки
Форма навчання
 • заочна (дистанцiйна)

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники:

Професори:

Хачатурян Х.В., Кінщак О.М., Гарник І.В., Тіменко І.В., Мірошниченко В.І., Ющук І.П., Чебанова О.Є., Іванченко Р.П., Мушкудіані О.Н.;

Доценти:

Лавриненко О.О., Борисенко Ю.А., Івашина Т.Н., Курач В.В. і інші.


Професійні та практичні дисципліни

 • Практичний курс першої та другої іноземної мови;
 • практична фонетика та граматика іноземної мови;
 • мовознавство;
 • латинська мова;
 • вступ до спецфілології;
 • практика перекладу з першої іноземної мови;
 • практикум з ділового мовлення;
 • історія іноземної мови;
 • стилістика іноземної мови;
 • теоретична граматика іноземної мови;
 • теоретична фонетика іноземної мови;
 • лексикологія іноземної мови;
 • лінгвокраїнознавство;
 • історія світової літератури;
 • основи інформатики та прикладної лінгвістики;
 • основи наукових досліджень в лінгвістиці;
 • основи теорії мовної комунікації;
 • проблеми комунікативної лінгвістики та ін.

Позааудиторна діяльність

Мовні творчі майстерні:
 • B.E.S.T. Club;
 • Espanol;
 • німецької;
 • французької;
 • китайської;
 • японської мов;
 • Центр вивчення арабської мови;
 • майстерня художнього перекладу.
Наукові гуртки:
 • стилістика англійської мови;
 • лінгвокраїнознавство Великої Британії і США;
 • історія англійської мови;
 • особливості американського варіанту англійської мови;
 • лексикологія англійської мови;
 • проблеми лінгвокультурології.

Після повного курсу навчання фахівець з середньої освіти може обіймати посади:

 • викладача вищого навчального закладу;
 • викладача професійного навчально-виховного закладу;
 • вчителя середнього навчально-виховного закладу;
 • завідувача практики (навчальної, виробничої);
 • педагога-організатора;
 • лектора (здійснення публічних виступів у пресі, на радіо і телебаченні);
 • літературознавця;
 • редактора, завідувача редакції;
 • літературного редактора;
 • редактора-перекладача;
 • фахівця у галузі філології і лінгвістики;
 • фахівця у галузі літератури;
 • наукового співробітника (методика, філологія, лінгвістика);
 • консультанта у галузі громадських комунікацій;
 • консультанта в управлінських організаціях, посольствах і консульствах, підприємствах і фірмах, інформаційних і рекламних агентствах.

Підвищення рівня фахової компетенції студентів філологічного відділення реалізується у межах програми практичної підготовки, яка спрямована на формування професійної компетенції майбутніх фахівців. Випускники філологічного відділення одержують дипломи про вищу освіту державного зразка й можуть отримати сертифікат, оформлений згідно з Конвенцією Ради Європи / ЮНЕСКО, що надає змогу продовжити навчання і працювати за фахом у провідних країнах світу.

30 11/2017
12:00
Зустріч
11 11/2017
12:00
Зустріч
Музика, як спосіб комунікації
Гість: ФОЗЗІ (Олександр Сидоренко)
24 10/2017
12:00
Зустріч