Середня освіта

Інститут лінгвістики та психології забезпечує підготовку фахівців з:

Термін навчання
 • магістр – 2 роки
Форма навчання
 • заочна (дистанцiйна)

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники:

Професори:

Артемова Л.В., Козачинська В.В., Мартиненко С.М., Редько В.Г.

Доценти:

Абрамян Н.Д., Кінщак О.М., Лавриненко О.О., Нагачевська О.О., Пилипенко О.І., Прохоров О.А., Тіменко І.В., Абрамович В.Є., Кулакевич Т.В., Шарко О.В. та інші.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Педагогіка;
 • Загальне мовознавство;
 • Порівняльна типологія іноземної (англійської) та української мов;
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови;
 • Педагогічна та професійна психологія;
 • Педагогічний контроль в системі освіти;
 • Дидактичні системи в освіті;
 • Методика викладання іноземної мови;
 • Методика викладання зарубіжної літератури;
 • Методика виховання;
 • Методологія та організація наукових досліджень.

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Проблеми комунікативної лінгвістики;
 • Інтертекстуальність мовлення;
 • Інформаційні технології в освіті;
 • Сучасна література країн, мова яких вивчається;
 • Теорія літератури;
 • Актуальні проблеми германістики;
 • Когнітивне та дискурсивне мовознавство;
 • Педагогічна майстерність;
 • Педагогічна риторика;
 • Сучасні освітні технології;
 • Лінгвістичний аналіз художнього тексту;
 • Соціолінгвістика.

Позааудиторна діяльність

Мовні творчі майстерні:
 • B.E.S.T. Club;
 • Espanol;
 • німецької;
 • французької;
 • майстерня художнього перекладу.
Наукові школи та гуртки:
 • Наукова школа проф.. Х.В. Хачатуряна «Методика викладання іноземних мов»;
 • «Актуальні проблеми теорії та практики перекладу»;
 • «Теоретичні основи адекватного перекладу»;
 • «Європейська платформа»;
 • «Теоретичні та практичні проблеми психологічного консультування».

За умови успішного завершення навчання, магістр може продовжити освіту на третьому (доктора філософії) освітньому рівні.