Психологія

Інститут лінгвістики та психології забезпечує підготовку фахівців з психології:

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра психології та педагогіки.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Соціологія;
 • Конфліктологія і теорія переговорів;
 • Основи біології та генетики людини;
 • Анатомія людини;
 • Фізіологія ЦНС та ВНД;
 • Педагогіка;
 • Історія психології;
 • Методи багатомірної статистики;
 • Математичні методи в психології;
 • Диференційна психофізіологія та психологія;
 • Теоретичні методи психологічного дослідження;
 • Функції та специфіка роботи практичного психолога;
 • Основи психоаналізу;
 • Риторика;
 • Психологія праці;
 • Інженерна психологія;
 • Основи індивідуального консультування;
 • Практикум із загальної психології;
 • Методи психологічної експертизи;
 • Клінічна психологія;
 • Політична психологія;
 • Профорієнтація та профвідбір;
 • Юридична психологія;
 • Теоретичні основи вступу до спеціальності;
 • Практикум зі вступу до спеціальності
 • Загальна психологія;
 • Вступ до загальної психології;
 • Відчуття та сприймання;
 • Увага, пам`ять, мислення, мовлення;
 • Уява, емоції, воля;
 • Свідомість, самосвідомість, діяльність, самопізнання;
 • Психологія особистості;
 • Теоретичні основи психології особистості;
 • Практикум із психології особистості;
 • Вікова психологія;
 • Соціальна психологія
 • Психодіагностика;
 • Педагогічна психологія;
 • Психологія міжособистісного розуміння.

Студенти Інституту лінгвістики та психології проходять практичну підготовку в:

 • центрах психологічної допомоги;
 • науково-дослідних інститутах психологічного напряму;
 • органах державного управління;
 • підрозділах МВС, СБУ, МНС;
 • центрах психологічної реабілітації;
 • комерційних установах та інших організаціях.

Після повного курсу навчання фахівець з психології

підготовлений до:
 • консультативної діяльності з питань психології;
 • прогнозування й аналізу соціально-психологічних явищ в Україні;
 • здійснення прикладних досліджень і розробок у галузі гуманітарних проблем;
 • забезпечення підбору та адаптації персоналу;
 • надання психологічної допомоги та психологічного супроводження виробничої, освітньої, соціальної та інших сфер діяльності.
може працювати:
 • у державних структурах та установах (держадміністрація, відділи відповідних міністерств, комерційних органів);
 • у центрах практичної психології та соціальної роботи;
 • у соціально-психологічних структурах, які забезпечують переговорні процеси, формують і добирають кадри, оптимізують організацію та взаємини в колективі;
 • в закладах та установах, які займаються соціально-психологічною допомогою, професійним психологічним відбором у центрах психологічної діагностики, психоаналізу та психокорекції.
може обіймати посади:
 • практичного психолога у закладах освіти;
 • практичного психолога в органах державної влади та управління;
 • психолога при наркологічному диспансері;
 • психолога-консультанта в службі “Телефон довіри”;
 • практичного психолога у рекламному бізнесі;
 • кадрового консультанта;
 • тренінг-менеджера;
 • психолога у підрозділах МВС, СБУ, МНС.
26 06/2018
11:00
23 05/2018
16:00
Конкурс
23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч