Психологія

Інститут лінгвістики та психології забезпечує підготовку фахівців з психології:

Термін навчання
 • бакалавр – 4 роки
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Професійні та практичні дисципліни

 • історія психології;
 • загальна, вікова, педагогічна, клінічна, інженерна, соціальна, політична та юридична психологія;
 • теоретичні методи психологічного дослідження;
 • функції та специфіка роботи практичного психолога;
 • основи індивідуального консультування;
 • психо-діагностика та психологія міжособистісного розуміння;
 • диференціальна психофізіологія;
 • основи психоаналізу;
 • методи психологічної експертизи;
 • "Відчуття та сприймання";
 • "Увага, пам`ять, мислення, мовлення";
 • "Уява, емоції, воля";
 • "Свідомість, самосвідомість, діяльність, самопізнання";
 • математичні методи в психології;
 • конфліктологія і теорія переговорів;
 • риторика;
 • анатомія людини;
 • основи біології та генетики людини;
 • фізіологія ЦНС та ВНД;
 • політологія;
 • соціологія та ін.

Спільна освітня програма КиМУ з:


Студенти Інституту лінгвістики та психології проходять практичну підготовку в:

 • центрах психологічної допомоги;
 • науково-дослідних інститутах психологічного напряму;
 • органах державного управління;
 • підрозділах МВС, СБУ, МНС;
 • центрах психологічної реабілітації;
 • комерційних установах та інших організаціях.

Після повного курсу навчання фахівець з психології

підготовлений до:
 • консультативної діяльності з питань психології;
 • прогнозування й аналізу соціально-психологічних явищ в Україні;
 • здійснення прикладних досліджень і розробок у галузі гуманітарних проблем;
 • забезпечення підбору та адаптації персоналу;
 • надання психологічної допомоги та психологічного супроводження виробничої, освітньої, соціальної та інших сфер діяльності;
 • педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах.
може працювати:
 • у державних структурах та установах (держадміністрація, відділи відповідних міністерств, комерційних органів);
 • у центрах практичної психології та соціальної роботи;
 • у соціально-психологічних структурах, які забезпечують переговорні процеси, формують і добирають кадри, оптимізують організацію та взаємини в колективі;
 • в закладах та установах, які займаються соціально-психологічною допомогою, професійним психологічним відбором у центрах психологічної діагностики, психоаналізу та психокорекції.
може обіймати посади:
 • практичного психолога у закладах освіти;
 • практичного психолога в органах державної влади та управління;
 • психолога при наркологічному диспансері;
 • психолога-консультанта в службі “Телефон довіри”;
 • практичного психолога у рекламному бізнесі;
 • кадрового консультанта;
 • тренінг-менеджера;
 • психолога у підрозділах МВС, СБУ, МНС;
 • викладача загальної психології і прикладних психологічних дисциплін;
 • викладача англійської мови.