Освітні, педагогічні науки. Професійна освіта

Термін навчання
 • магістр – 2 роки
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Професійні та практичні дисципліни

 • Болонський процес та вища школа.
 • Дидактичні системи у вищій школі.
 • Інтелектуальна власність.
 • Системний підхід у вищій школі.
 • Сучасні освітні технології.
 • Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні.
 • Методика вузівського викладання.
 • Моделювання діяльності фахівця.
 • Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця.
 • Педагогічна риторика.
 • Педагогічна та професійна психологія.
 • Педагогічний конроль в системі освіти.
 • Практична підготовка та стажування.
 • Психологічний тренінг викладача.
 • Соціальна та екологічна безпека діяльності.
 • Інформаційні технології в освіті.
 • Менеджмент у сфері освіти.
 • Фізична культура та психологічний тренінг.

та виконання магістерської роботи, проходження педагогічної (асистенської) практики.


Студенти магістратури проходять практичну підготовку в київському міжнародному університеті та інших вищих навчальних закладах ііі-іv рівнів акредитації.

Після повного курсу навчання фахівець з науки про освіту підготовлений до педагогічної діяльності може працювати у вищих навчальних закладах ііі-іv рівнів акредитації.

Може обіймати посади:
 • асистента;
 • викладача вищого навчального закладу;
 • викладача професійного навчально-виховного закладу;
 • наукового співробітника (методи навчання);
 • наукового співробітника-консультанта (методи навчання).
30 11/2017
12:00
Зустріч
11 11/2017
12:00
Зустріч
Музика, як спосіб комунікації
Гість: ФОЗЗІ (Олександр Сидоренко)
24 10/2017
12:00
Зустріч