Філологія

Термін навчання
 • бакалавр – 4 роки
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Професійні та практичні дисципліни

 • латинська мова;
 • основи інформатики та прикладної лінгвістики;
 • історія зарубіжної літератури;
 • сучасна зарубіжна література;
 • вступ до перекладознавства;
 • вступ до мовознавства;
 • загальна теорія перекладу;
 • основи наукових досліджень в лінгвістиці;
 • історія англійської мови;
 • історія перекладу;
 • порівняльна лексикологія англійської та української мов;
 • стилістика англійської мови;
 • практична та порівняльна граматика англійської мови;
 • практика усного та писемного мовлення англійської мови;
 • практичний курс англійської мови;
 • практична фонетика англійської мови;
 • практика перекладу англійської мови;
 • практична граматика і фонетика другої іноземної мови;
 • практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови;
 • лінгвокраїнознавство другої іноземної мови;
 • загальнотеоретичний курс з другої іноземної мови;
 • практика перекладу другої іноземної мови;
 • лінгвокраїнознавство англійської мови;
 • практичний курс англійської мови (за професійним спрямуванням);
 • основи перекладацького аналізу тексту;
 • основи професійної діяльності перекладача;
 • вступ до науково-технічного перекладу;
 • переклад офіційно-ділового мовлення;
 • засоби майстерності перекладача науково-технічних текстів;
 • основи перекладацького аналізу тексту;
 • редагування науково-технічного перекладу та інші.

Спільна освітня програма КиМУ з:


Після повного курсу навчання фахівець з філології може обіймати посади:

 • перекладача-консультанта в дипломатичних представництвах;
 • перекладача-референта;
 • перекладача науково-технічної літератури;
 • редактора-перекладача;
 • гіда-перекладача;
 • фахівця туристичного агенства;
 • пресс-секретаря в PR-агенціях;
 • лектора (публічні виступи в пресі, на радіо і телебаченні);
 • наукового співробітника (переклад, філологія, лінгвістика);
 • перекладач-фрілансер.

Позаудиторна діяльність

мовні творчі майстерні:
 • B.E.S.T. Club;
 • Espanol;
 • німецької;
 • французької;
 • іспанської мов;
 • Центр вивчення арабської мови;
 • майстерня художнього перекладу.
наукові гуртки:
 • стиль і переклад;
 • теоретичні основи адекватного перекладу;
 • лексико-граматичні особливості перекладу текстів, що належать до різних функціональних стилів мови.