Архітектура та містобудування

Факультет будівництва та архітектури забезпечує підготовку фахівців з архітектури та містобудування:

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна

Випускова кафедра спеціальності - кафедра будівництва та архітектури.


Навчальні дисципліни, які вивчають студенти, формують випускників не тільки як кваліфікованих фахівців, а і як різностороннє освічених та культурних людей. Приділяється належна увага освоєнню та застосуванню комп’ютерних технологій в архітектурному проектуванні, містобудівному та ландшафтному проектуванні. Студенти знайомляться з сучасними нормами інженерного проектування, отримують ґрунтовну підготовку з живопису, графіки та композиції.


Професійні та практичні дисципліни

 • архітектурне проектування;
 • рисунок живопис, скульптура;
 • архітектурне матеріалознавство;
 • конструкції будівель і споруд;
 • інженерне обладнання будівель і території та транспорт;
 • технологія будівництва;
 • економіка будівництва;
 • історія архітектури і містобудування;
 • теорія архітектури і архітектурного проектування;
 • композиція і архітектурна композиція;
 • інформатика та основи комп'ютерного проектування;
 • будівельна фізика;
 • основи теорії споруд;
 • нарисна геометрія;
 • історія мистецтв;
 • обмірювально-геодезична практика.

Практична підготовка забезпечується такими видами практики:

 • обмірювально-геодезична практика - (І курс);
 • художньо-ознайомча практика - (ІІ курс);
 • виробнича практика (ІІІ та ІV курс).

Студенти проходять практичну підготовку в:

 • вітчизняних компаніях і фірмах різних форм власності, які застосовують найновітніші технології в проектуванні, будівництві та експлуатації будівель і споруд;
 • проектних організаціях;
 • інвестиційних компаніях;
 • будівельних компаніях.

Після повного курсу навчання фахівець з архітектури та містобудування підготовлений до діяльності, пов'язаної з:

 • архітектурним проектуванням житлових будинків та комплексів, громадських і промислових будівель та споруд;
 • реставрацією та реконструкцією архітектурних об’єктів;
 • архітектурним менеджментом;
 • архітектурним проектуванням систем розселення, міст, центрів, районів, ансамблів, площ;
 • плануванням та забудовою житлових і промислових районів;
 • вирішенням архітектурно-художніх проблем містобудівного проектування, дизайну міського середовища;
 • проектуванням об’єктів ландшафтної архітектури, елементів благоустрою населених пунктів;
 • реконструкцією забудови промислових і цивільних споруд;
 • архітектурно-художнім проектування об’єктів архітектурного середовища;
 • проектування інтер’єрів, обладнання і меблів;
 • художнім конструювання малих архітектурних форм, елементів благоустрою та інформаційно-візуального оформлення архітектурного середовища;
 • плануванням виробничо-господарської і фінансової діяльності;
 • дослідженням в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування;
 • управлінням розвитку міста тощо.

Фахівець здатний займатися самостійною інженерною, дослідницькою, керівною і організаційною діяльністю у сфері проектування та будівництва районного, обласного та державного рівнів, працювати в області вишукувань тощо і здатний виконувати професійну роботу архітектора під керівництвом професіонала-спеціаліста, магістра чи ліцензованого архітектора і, також, може обіймати посаду архітектора без категорії.

26 06/2018
11:00
23 05/2018
16:00
Конкурс
23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч