Факультет будівництва, архітектури та інформаційних технологій

Факультет будівництва, архітектури та інформаційних технологій забезпечує підготовку фахівців за ступенем вищої освіти бакалавр - набір до 2016 року:

 • будівництво;
 • архітектура.
Діє програма подвійного диплому:
 • «Архітектура та урбаністика»
 • «Дизайн інтер`єру» (СВШ, Польща)
 • «Інформаційні технології» з Вищою Школою Бізнесу в Домброва Гурнічей (WSB, Польща)
 • «Комунікації та WEB маркетинг» (IPAC, Франція)
 • «Інформаційні системи» (ISMA, Латвія)
 • «Цивільне будівництво» (KVK, Литва).
Навчальний процес на факультеті забезпечують кафедри:

Створення Факультету будівництва та архітектури КиМУ у 2008 році було продиктовано необхідністю підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців-будівельників та архітекторів шляхом диверсифікації методів та засобів підготовки у навчальних закладах різних форм власності. Рівень сучасного розвитку архітектури та будівництва обумовлений використанням останніх досягнень науки, техніки та новітніх технологій.

З розвитком інформаційних технологій світ вимагає все більше фахівців, які є компетентними в напрямках: принципи побудови і архітектура сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем; методи побудови, аналізу баз даних і знань; розробка системного і прикладного програмного забезпечення; методи управління IT-проектами.

Особливістю підготовки фахівців на факультеті, окрім якісної сучасної фахової підготовки, є проведення практичних та семінарських занять англійською мовою.


Наукова робота

Пріоритетним напрямом діяльності факультету є науково-дослідна робота. Професорсько-викладацький склад активно працює над науковими темами:

 • «Модель сімейного гуртожитку: аналіз сучасних тенденцій» (зареєстрована в УкрІНТЕІ, реєстраційний №0116U005371). Керівник теми – к.т.н. Обухов А.В.
 • кафедра комп'ютерних наук працює над темою Інституту міжнародних відносин КиМУ «Євроінтеграційні процеси як складові глобалізованого світу» (зареєстрована в УкрІНТЕІ, реєстраційний №0108U008609). Керівник теми – Тіменко І.В., к.філол.н., професор.

Викладачі й студенти Факультету – активні учасники міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних конференцій, круглих столів, зокрема:

У 2016-2017 навчальному році науково-педагогічним колективом факультету підготовлені монографії та навчальні посібники:

 • «Математичне моделювання термомеханічних процесів в пружно-пластичних циліндричних тілах» (автори Дьомічев К.Е., Стеблянко П.О., Черняков Ю.А., Петров О.Д.);
 • Навчальний посібник «Інформатизація суспільства» (автор Безрученко В.С.).

У своїй професійній діяльності Факультет підтримує зв’язки з навчально-науковими підрозділами Київського національного університету будівництва та архітектури, Національного авіаційного університету, Національного транспортного університету та інших ВНЗ.

Випускники з будівництва та цивільної інженерії, архітектури та містобудування, а також комп’ютерних наук та інформаційних технологій підготовлені до діяльності, пов’язаної з будівельними процесами, організацією будівельного виробництва, керівництвом будівельними процесами, контролем якості будівельних робіт, створенням об'єктів архітектури, пошуку архітектурного рішення та його втілення, здійснення архітектурно-будівельного контролю і авторського нагляду за будівництвом, розробленням та впровадженням сучасних інформаційних технологій, організацією та керівництвом національних та міжнародних IT-проектів.

Фахівці Факультету забезпечують підготовку молодших спеціалістів Коледжу КиМУ (спеціальність – 192 будівництво та цивільна інженерія). Випускники коледжів, які отримали диплом молодшого спеціаліста, приймаються на 2-3 курси спеціальностей Факультету за результатами фахового вступного екзамену для отримання ступеня Бакалавр.


30 11/2017
12:00
Зустріч
11 11/2017
12:00
Зустріч
Музика, як спосіб комунікації
Гість: ФОЗЗІ (Олександр Сидоренко)
24 10/2017
12:00
Зустріч