Публічне управління та адміністрування

Термін навчання
 • магістр – 2 роки
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Фахівець з публічного управління та адміністрування

(публічне управління, бізнес-адміністрування)

Це якісна управлінська освіта, яка є гарантом вашої особистої конкурентоспроможності як менеджера. Мистецтво управління, якого навчають на програмі ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ, спирається на глибоке розуміння законів і практики сучасного бізнесу, маркетингу, тенденцій розвитку бізнес-адміністрування. Практично орієнтовані методики навчання, навички реального бізнес-консалтингу, інтенсивний тренінг у прийнятті рішень за допомогою комп’ютерних ділових ігор виробляють у студентів комплексне бачення бізнес-проблем та навички швидкого реагування на виклики нової реальності ведення бізнесу в Україні та за її межами.

Науково-педагогічна робота забезпечується високопрофесійними фахівцями - економістами, юристами, практиками-управлінцями.


Ґрунтовні професійні знання зі спеціальності складаються з таких блоків:

1. Побудова управлінської платформи:
 • Бізнес-економікс;
 • Менеджмент;
 • Маркетинг;
 • Міжнародна економіка;
 • Фінансовий екаунтинг;
 • Господарське право.
2. Формування важелів управлінської ефективності:
 • Теорія організації; менеджмент організації;
 • Теорія організації; менеджмент організації;
 • Управління персоналом;
 • Теорія та практика бізнес планування;
 • Управлінський екаунтинг;
 • Оподаткування підприємств;
 • Інформаційні системи в менеджменті;
 • Логістичний менеджмент.
3. Інтеграція управлінських компетенцій:
 • Управління проектами;
 • Стратегічний менеджмент;
 • Організаційна поведінка;
 • Корпоративне управління;
 • Аудит в управлінні бізнесом;
 • Бізнес-симуляція;
 • Техніка адміністративної роботи.
4. Розвиток бізнесу в глобальному середовищі:
 • Міжнародні фінансові ринки;
 • Інвестиційний менеджмент;
 • Зовнішньоекономічні договори;
 • Крос-культурний менеджмент;
 • Міжнародний бізнес .

Навчальні програми розроблені з урахуванням сучасних вимог підготовки фахівців в сфері бізнес-адміністрування. навчальний процес побудований на практичній основі.

23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч
27 03/2018
11:40
Зустріч