Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економічний факультет забезпечує підготовку фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності:

Термін навчання
 • бакалавр – 4 роки
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Професійні та практичні дисципліни

 • світова економіка;
 • національна економіка;
 • політична економія;
 • мікроекономіка;
 • макроекономіка;
 • історія економіки та економічної думки;
 • вища математика;
 • теорія ймовірностей і математична статистика;
 • економіко-математичне моделювання;
 • економічна інформатика;
 • статистика;
 • теорія держави і права;
 • маркетинг;
 • гроші та кредит;
 • фінанси, бухгалтерський облік;
 • менеджмент;
 • обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків;
 • економіка та організація інноваційної діяльності;
 • стратегія підприємства;
 • планування і контроль на підприємстві;
 • організація виробництва;
 • соціально-трудові відносини;
 • проектний аналіз;
 • потенціал і розвиток підприємства;
 • екологія та безпека життєдіяльності;
 • цивільна оборона;
 • охорона праці.

Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • компаніях і фірмах, що мають міжнародні зв'язки;
 • торгових представництвах;
 • банках і фінансово-кредитних установах;
 • інвестиційних компаніях;
 • консалтингових фірмах;
 • виробничих і комерційних підприємствах.

Після повного курсу навчання фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • фінансовою діяльністю (фінансовий лізинг, операції на фінансових ринках, капіталовкладення в цінні папери, управління фінансовими ринками, фінансові консультації та ін.);
 • кредитними й розрахунковими операціями між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземними суб'єктами господарської діяльності;
 • оптовою і роздрібною торгівлею;
 • спільною підприємницькою діяльністю;
 • керуванням підприємствами;
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням;
 • економічними розрахунками й прогнозуванням;
 • державним управлінням;
 • дослідженням й аналізом ринків;
 • наданням послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності.
може обіймати посади:
 • економіста в іноземних компаніях і фірмах, що мають міжнародні зв‘язки;
 • торговельного представника, агента з комерційних послуг;
 • дилера й брокера з фінансових операцій, із купівлі-продажу товарів;
 • головного фахівця, керівника підрозділів у комерційному обслуговуванні, в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі, фондових біржах.