Менеджмент

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Професійні та практичні дисципліни

 • історія економіки та економічної думки;
 • державне та регіональне управління;
 • політична економія;
 • менеджмент (операційний, управління персоналом);
 • менеджмент і адміністрування;
 • комунікативний та офісний менеджмент;
 • мікроекономіка;
 • макроекономіка;
 • міжнародні економічні відносини;
 • маркетинг;
 • гроші та кредит;
 • інформаційні системи в менеджменті;
 • економічна інформатика;
 • статистика;
 • вища математика;
 • економетрія;
 • теорія ймовірностей і математична статистика;
 • економіко-математичне моделювання;
 • трудове право;
 • підприємницьке право;
 • адміністративне право;
 • фінансове право України;
 • цивільне право;
 • організація праці менеджера охорони праці;
 • екологія та безпека життєдіяльності.

Спільна освітня програма КиМУ


Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • фінансово-кредитних установах;
 • інвестиційних, консалтингових компаніях;
 • виробничих і комерційних підприємствах.

Після повного курсу навчання фахівець з менеджменту

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • управлінням виробництвом;
 • фінансовим, інвестиційним менеджментом;
 • економічними розрахунками і прогнозуванням;
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням;
 • організацією оплати і стимулювання праці;
 • дослідженням й аналізом ринків;
 • збутом і організацією продажів;
 • матеріально-технічним забезпеченням.
може обіймати посади:
 • менеджера в іноземних компаніях і фірмах, керівника малого, середнього підприємства, філії;
 • менеджера в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі;
 • керівника і головного спеціаліста функціональних підрозділів в органах державного і місцевого управління.
26 06/2018
11:00
23 05/2018
16:00
Конкурс
23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч