Фінанси, банківська справа та страхування

Економічний факультет забезпечує підготовку фахівців з фінансів, банківської справи та страхування:

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Результатом підготовки фахівців у галузі фінансів, банківської справи та страхування є захист випускної кваліфікаційної роботи та отримання подвійного диплому. Напрям: управління фінансами (Сопотська Вища Школа (SSW, Польща).

Науково-педагогічна робота забезпечується високопрофесійними фахівцями:
професор Коміренко В.І.; доцент Маленко О.Б.; доцент Мягкова О.В.; к.е.н., доцент Могилевська О.Ю.; доцент Кощенко К.Г. та інші.

Професійні та практичні дисципліни:

 • політична економія;
 • вища математика;
 • теорія ймовірностей і математична статистика;
 • гроші та кредит;
 • мікроекономіка, макроекономіка;
 • історія економіки та економічної думки;
 • статистика;
 • бухгалтерський облік;
 • вступ до спеціальності;
 • економічна інформатика;
 • фінанси;
 • бюджетна система;
 • місцеві фінанси;
 • соціальне страхування;
 • фінансовий аналіз;
 • податкова система;
 • страхові послуги;
 • фінансова діяльність суб’єктів підприємництва;
 • фінанси підприємств;
 • економічний аналіз;
 • аудит;
 • інвестування;
 • логістика;
 • фондовий ринок;
 • банківські операції;
 • фінанси зарубіжних корпорацій;
 • фінансове право;
 • фінансовий ринок;
 • біржова діяльність;
 • бюджетування діяльності суб’єктів господарювання;
 • інвестиційний аналіз;
 • інформаційні системи і технології у фінансах;
 • фінанси страхових організацій;
 • фінансова статистика;
 • фінансова математика .

Практична підготовка

Значна увага на факультеті приділяється практичній спрямованості освіти. Базовими закладами для проведення практики студентів є Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, ТОВ «Перша студія девелопмент», ТзОВ «Євробудпроект», СП «Парус», Товариство з обмеженою відповідальністю «Точне машинобудування», філіі центрального регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «МК-ДВА», ТОВ «Старк Індастрі», ТОВ «ТКД «Град», філіі ЗАТ УАСК «АСКА», ТОВ «Аудиторська фірма «Глобал аудит», філіі центрального регіонального управління «ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», ТОВ «Аудиторська фірма «Глобал консалтинг групп», ПАТ «Страхова група «ТАС», ТОВ Інвестиційна компанія «Укрбудальянс», ТОВ «Нові перспективи плюс», ТОВ «Аквалайф-Україна» та ін. Серед викладачів кафедри є фахівці-практики, які доносять до студентів власний досвід практичної діяльності.

Студенти економічного факультету проходять практику у:
 • виробничих і комерційних підприємствах;
 • інвестиційних компаніях;
 • банках і фінансово-кредитних установах;
 • страхових компаніях;
 • Міністерстві фінансів України;
 • Державній податковій адміністрації України;
 • інших організаціях та підприємствах.

Після повного курсу навчання фахівець з фінансів, банківської справи та страхування підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • особливостями організації і управління фінансами в господарюючих суб’єктах різних організаційно-правових форм і галузей приналежності;
 • оподаткуванням господарчої діяльності;
 • формуванням бюджету країни, адміністративно-територіальних одиниць, фірм, фінансово-кредитних установ;
 • формуванням і витратою позабюджетних фондів;
 • організації фінансів підприємств;
 • формування доходів, витрат і резервів страхових компаній, підприємств малого бізнесу;
 • функціонуванням міжнародних фінансових організацій;
 • з проблемами валютного контролю.
Може обіймати посади:
 • фінансового директора;
 • фінансового аналітика;
 • керівника фінансових і економічних підрозділів;
 • аналітика фондового ринку;
 • начальника страхового управління;
 • страхового агента;
 • фінансиста в банках, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах в органах державного управління, акціонерних товариствах, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях;
 • фінансиста в Національному банку України і комерційних банках;
 • фінансиста на підприємствах різних форм власності; державних установах (фіскальна служба, пенсійний фонд, фонди соціального страхування, державне казначейство, державна фінансова інспекція);
 • директора (начальника іншого керівника) підприємства, фінансової установи чи організації;
 • фахівця-аналітика із дослідження фінансового й інвестиційного ринків.
Може працювати:
 • у державних структурах й установах;
 • у Рахунковій палаті, Міністерстві фінансів;
 • у органах місцевого й державного управління;
 • в іноземних компаніях і фірмах;
 • на промислових підприємствах;
 • в банках, страхових та інших фінансових установах;
 • на підприємствах малого й середнього бізнесу;
 • у контрольних фінансових органах;
 • у страхових організаціях;
 • в аудиторських фірмах.

Серед абітурієнтів регулярно проводяться олімпіади, конкурси, інтелектуальні ігри для виявлення талановитої молоді. Переможці олімпіад зараховуються до Університету на пільгових умовах. Активно залучаються до наукової роботи й студенти, які, зокрема, беруть участь у щорічних наукових конференціях:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Україна в євроінтеграційних процесах»;
 • Науково-практична конференція «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики»;
 • Науково-практичний семінар «Проблеми адаптації та інтенсивного використання виробничого, наукового та організаційно-управлінського потенціалів до ринкових перетворень в умовах структурних змін економіки»;
 • Молодіжна науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії»;
 • Студентська науково-практична конференція «Економіка України: сучасний стан та перспективи розвитку»;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми залучення інвестицій в Україні в сучасних умовах»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій»;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»;
 • Науково-практичний семінар «Освіта в Україні та закордоном: проблеми та перспективи»;
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегії стійкого розвитку економіки»;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вибір України: сучасні виклики та реалії»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів».

Кращі студентські доповіді рекомендуються до друку в наукових часописах.

Робочими мовами при викладанні всіх навчальних дисциплін на факультеті є українська та англійська. Заняття студентів проводяться в спеціалізованих аудиторіях з використанням сучасних інтерактивних методів навчання: майстер-класи, проблемні лекції, семінари-дискусії, заняття-дослідження, кейс-методи, робота в малих групах, активно використовуються ділові ігри.

26 06/2018
11:00
23 05/2018
16:00
Конкурс
23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч