Економіка

Економічний факультет забезпечує підготовку фахівців з економіки:

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра спеціальності - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Професійні та практичні дисципліни

 • історія економіки та економічної думки;
 • світова, національна та регіональна економіка;
 • мікро- та макроекономіка;
 • економіка підприємства;
 • планування, стратегія і контроль підприємства;
 • організація виробництва;
 • проектний аналіз;
 • потенціал і розвиток підприємства;
 • статистика;
 • фінанси, гроші та кредит;
 • бухгалтерський облік;
 • вища математика;
 • теорія ймовірностей;
 • математична статистика;
 • економіко-математичне моделювання;
 • економічна інформатика;
 • економіка та організація інноваційної діяльності;
 • обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків;
 • PR;
 • маркетинг;
 • менеджмент;
 • соціально-трудові відносини;
 • політологія;
 • основи екології та безпека життєдіяльності

Спільна освітня програма КиМУ


Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:

 • компаніях і фірмах різних форм власності;
 • банках;
 • інвестиційних компаніях;
 • консалтингових компаніях;
 • органах державного управління.

Після повного курсу навчання фахівець з економіки

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • економічними розрахунками й прогнозуванням;
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням;
 • оцінюванням кредитоспроможності та надійності юридичних чи фізичних осіб;
 • організацією оплати й стимулювання праці;
 • фінансовою діяльністю (фінансовий лізинг, операції на фінансових ринках, контроль і регулювання портфеля активів);
 • дослідженням й аналізом ринків;
 • збутом й організацією продажів;
 • матеріально-технічним забезпеченням підприємства і його підрозділів;
 • дослідженнями й розробками в галузі гуманітарних і суспільних наук;
 • консультаціями з питань комерційної діяльності й управління;
 • керуванням підприємствами;
 • державним управлінням.
може обіймати посади:
 • економіста у вітчизняних, іноземних компаніях і фірмах;
 • фахівця з фінансово-економічної безпеки;
 • керівника малого, середнього підприємства, філіалу, помічника керівника;
 • головного фахівця, керівника підрозділів в комерційному обслуговуванні, в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі;
 • керівника і головного спеціаліста функціональних підрозділів в органах державної і місцевої влади;
 • бухгалтера, фінансового експерта;
 • фінансового аналітика, аудитора.
26 06/2018
11:00
23 05/2018
16:00
Конкурс
23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч